Toezicht en handhaving in Midden-Drenthe uitgebreid

Er komt een 'halve' boa bij in Midden-Drenthe. ANP

De gemeente Midden-Drenthe breidt de afdeling veiligheid, toezicht en handhaving uit.

Dat betekent dat er een extra toezichthouder komt voor de bouw. Ook de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), die in de gemeente niet op orde is, kan worden aangepakt. Er komt een ‘halve’ boa extra.

Dat is veel minder dan onder andere Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork en GroenLinks graag zouden zien. Burgemeester Mieke Damsma erkent dat: ,,We moeten de schaarste verdelen”, zei ze eerder.

‘Piepsysteem’

Een groot deel van het toezicht in de gemeente is daarom afhankelijk van meldingen van inwoners. Op zaken als parkeren, zwerfvuil en overlast van honden wordt alleen gehandhaafd als mensen melding maken van overlast bij de gemeente.

D66 is geen voorstander van dit ‘piepsysteem’ en vroeg om jaarlijks inzicht in de gedane meldingen. Dat zegde de burgemeester toe.

‘Te weinig mensen om werk goed te doen’

Onderzoeksbureau Berenschot concludeerde in 2018 dat de gemeentelijke afdeling op alle fronten tekortschiet. De oorzaak? Te weinig mensen om het werk te doen. Er moest ruim 5,5 fte bij.

Om de grootste problemen aan te pakken werd de afdeling in 2019 al met ruim anderhalve arbeidskracht uitgebreid. Nu dit voorstel is goedgekeurd komt de afdeling bijna op het door Berenschot geadviseerde niveau.

In 2021 bepaalt de gemeenteraad opnieuw welke handhavings- en toezichttaken belangrijk worden gevonden: dan wordt nieuw beleid vastgesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu