Topman Arwin Nimis van Drenthe College spreekt ambitie uit: één campus voor doeners en denkers in Emmen

Arwin Nimis maakte een moeilijke start toen hij midden in de coronacrisis aantrad als bestuursvoorzitter van het Drenthe College. Nu kijkt hij vol ambitie vooruit. Een mooie campus in Emmen, met één huisstijl, voor denkers en doeners, dat zou toch fantastisch zijn?

Arwin Nimis.

Arwin Nimis. Foto: Jan Anninga

Lege gebouwen, vergaderen via Teams. Het is 1 april 2020. Arwin Nimis (49) begint als voorzitter van het College van Bestuur bij het
Drenthe College. Surrealistisch bijna. „Ik kwam van de Hanzehogeschool in Groningen, waar ik dean (decaan, red) was van de faculteit Gezondheidswetenschappen. Daar was nog volop leven toen ik er mijn laatste werkdag had, maar nu moest ik kennismaken met mijn collega’s via video. Heel lastig. Je wilt dan even elkaars nieren proeven, maar dat gaat niet digitaal.”

Het is bijna een half jaar later en het is weer redelijk druk op de school. Studenten stappen argeloos bij elkaar in de lift, de verslaggever neemt maar liever de trap naar de zevende verdieping. Het tekent waar het onderwijs mee worstelt. De coronacrisis woedt nog volop, maar de jongere generaties voelen de dreiging veel minder dan de oudere. Niemand weet waar het eindigt. En Nimis en zijn collega’s moeten daarop het beleid bepalen.

Nieuwbouwplannen

Nimis startte zijn carrière bij de Universiteit Twente, kwam vervolgens bij de Hanzehogeschool en werkt nu dus bij het Drenthe College. Van de denkers naar de doeners dus. Het is zijn ambitie die te verenigen. Dat kan mooi in Emmen.

Het Drenthe College heeft daar voor 40 miljoen euro aan nieuwbouwplannen op stapel staan, om een aantal opleidingen in Emmen te bundelen. Het Drenthe College is er buren met NHL Stenden, even verderop zit het Hondsrug College.

„Bij de universiteit in Groningen hebben ze ook ontdekt dat er in de regio mooie dingen gebeuren. Met het project Universiteit van het Noorden wil de RUG onder meer meedoen aan projecten in Emmen met waterstof en kunststoffen. Met die partijen kunnen we samen een mooie campus maken.”

Eigen huisstijl

Als het aan Nimis ligt, krijgt de campus geen wirwar van logo’s van NHL Stenden, de universiteit en Drenthe College. „Het mooiste zou zijn als die één eigen huisstijl krijgt. De catering voor alle gebruikers moeten we ook samen regelen. Het is toch mooi als onze studenten samen met die van de hogeschool en de universiteit een broodje eten? Kijk naar het samenwerkingsverband EmmTranCe waar waterstofgerelateerde projecten worden uitgedacht en uitgevoerd, het voorbeeld van samenwerking tussen denkers en doeners belangrijk. De eersten bedenken systemen, maar de doeners moeten die in de praktijk toepassen.”

De Boermarkeweg doorsnijdt nu nog het gebied. Nimis zou die graag afsluiten om van de campus één groot terrein te maken. Nu liggen er nog wat plannen bij de gemeente Emmen om de weg juist te verdubbelen, maar volgens Nimis is dat een kwestie van goed nadenken over verkeerskundige oplossingen. „In Utrecht hebben ze ook een gracht gedempt en er een doorgaande route voor auto’s van gemaakt. Uiteindelijk hebben ze die gracht weer in ere hersteld en is het er heel mooi geworden. Voor het autoverkeer is een andere oplossing gevonden.”

Puzzelen

Vooralsnog is het op Drenthe College nog erg puzzelen hoe het onderwijs in tijden van corona vorm moet krijgen. „Net als heel veel organisaties zoeken we naar de gulden middenweg. We willen een aantal elementen uit de coronacrisis behouden, maar elkaar wel weer ontmoeten. We geven heel veel lessen digitaal, bij Nederlands en Engels kan dat prima. Maar onze studenten willen iets met hun handen doen, ze willen niet steeds achter de laptop zitten. Het is zoeken naar oplossingen. Wij weten ook niet hoe alles moet, we leggen de verantwoordelijkheid bij de docenten en medewerkers zelf. Elk gebouw en iedere situatie is weer anders.”

Het aantal ‘gewone’ studenten bij Drenthe College is dit jaar licht toegenomen, maar het aantal dat een paar dagen in de week werkt en een of twee dagen onderwijs volgt, is juist afgenomen. Veel werkgevers zijn momenteel huiverig om een dergelijke constructie aan te gaan. Nimis wil daar echter volop mee aan de slag, niet alleen voor jongeren maar voor iedereen die door de coronacrisis naar een andere baan moet omzien.

„Levenslang ontwikkelen is meer dan ooit belangrijk. We moeten voorkomen dat mensen nu in een uitkering komen, eigenlijk moeten mensen zo snel mogelijk in dienst komen bij een ander bedrijf en bij ons de nodige scholing krijgen. Wij zijn er voor mensen van 15 tot 85 jaar.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu