Transformatorstation Zeijerveen wordt uitgebreid: 'Klaarmaken voor de toekomst'

Het transformatorstation Zeijerveen aan de rand van de Asser wijk Kloosterveen wordt flink uitgebreid. Dat is nodig om de krapte op het elektriciteitsnet te verminderen.

Transformatorstation Zeijerveen gaat op de schop.

Transformatorstation Zeijerveen gaat op de schop. Foto: Marcel Jurian de Jong

Netbeheerders TenneT en Enexis versterken op verschillende plekken in Drenthe en Groningen de elektriciteitscapaciteit. In Zeijerveen gaat het om het aanpassen van het transformatorveld en het plaatsen van meerdere nieuwe transformatoren. Ook komen hier drie zogeheten e-houses, mobiele stations die snel geleverd kunnen worden. De werkzaamheden vinden de komende jaren in twee fases plaats.

Niet genoeg capaciteit

Zeijerveen is een belangrijk schakelstation voor Assen en de regio, maar heeft op dit moment niet de capaciteit om alle opgewekte elektriciteit van het groeiend aantal zonne- en windparken te verwerken. De uitbreiding is nodig om duurzame initiatieven in het Noorden ook daadwerkelijk op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten. Bovendien zal de vraag naar elektriciteit door de verduurzaming de komende jaren flink toenemen, is de algehele verwachting.

Inmiddels hebben de netbeheerders de plannen uitgewerkt en besproken met de gemeente Assen. De aangrenzende buurt krijgt dinsdag een nieuwsbrief in de bus, waarin deze plannen worden uitgelegd. Ook gaan Enexis en TenneT digitaal om tafel met enkele direct aanwonenden, om de plannen persoonlijk met hen door te nemen.

Geluidsoverlast

Omwonenden van het transformatorstation klagen namelijk al jaren over geluidsoverlast. Voornamelijk veroorzaakt door de oude transformator, die stamt uit 1966. Na de vernieuwing zou de geluidshinder minder moeten worden, zegt woordvoerder Eefje van Gorp van TenneT. „De oude trafo wordt vervangen en de nieuwe trafo’s zijn een stuk stiller, door het gebruik van geluidsarme ventilatoren. Ook komt er een u-vormige wand om de trafo’s te staan, die het geluid zoveel mogelijk tegenhoudt. Zo zorgen we ervoor dat de buurt geen last heeft van het uitgebreide station.”

Bedoeling is dat de eerste aanlegfase in 2021 van start gaat. Op woensdag 3 juni organiseren Enexis en TenneT om 20.00 uur een digitale bijeenkomst waarin experts uitleggen wat er precies gaat gebeuren. Via een chatfunctie is het mogelijk om vragen te stellen. Aanmelden kan via de projectsite www.tennet.eu/zeijerveen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu