Treant start de gewone ziekenhuiszorg weer op. 'Langer wachten is voor groeiende groep patiënten onverantwoord'

Het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen. Foto: André Weima

De Treant Zorggroep start als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland de normale, niet-coronazorg weer op.

Hiermee loopt Treant op de landelijke besluiten vooruit. ,,Er is een grote groep patiënten die ernstig behoefte heeft aan zorg maar nu noodgedwongen thuiszit’’, zegt chirurg Frank Kroezen namens het crisisbeleidsteam van de Drents-Groningse ziekenhuisgroep. ,,We zijn van mening dat we op verantwoorde wijze weer kunnen beginnen en meteen ook weer kunnen opschalen met coronazorg mocht dat nodig zijn.’’

Patiënten met hartklachten

Treant is al begonnen patiënten die weken geleden waren afgebeld weer in te plannen en heeft de huisartsenkoepels in Groningen en Drenthe ingelicht dat ze weer voorzichtig kunnen beginnen met doorverwijzen. Landelijk is een maand geleden besloten het grootste deel van de normale zorg uit te stellen, om ruimte te maken voor de verwachte stroom coronapatiënten. De spoedzorg gaat wel door. Maar er is veel zorg die half-spoed is.

Zo lijkt sindsdien het aantal patiënten dat met hartklachten in het ziekenhuis komt drastisch gedaald, komen er veel minder patiënten met herseninfarcten (cva’s) en ook nauwelijks meer mensen met buikklachten. ,,We zien dat mensen nu thuisblijven met blindedarmontstekingen en andere ernstige klachten’’, zegt Kroezen. ,,We missen nu hartinfarcten en cva’s. En zo langzamerhand begint het ook niet meer verantwoord te zijn dat we bijvoorbeeld onderzoek bij mogelijke kanker zo lang uitstellen.’’

‘Druk door coronavirus is in Drenthe en Groningen veel lager’

De ziekenhuizen, zorgverzekeraars en landelijke organen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding maken in een ingewikkeld overlegcircuit afspraken over het weer opstarten van zorg. Er is een verdeelmodel in de maak voor coronapatiënten en niet-coronapatiënten, die zo eerlijk mogelijk over het land verspreid moeten worden. Dat om te voorkomen dat in de ene regio bepaalde zorg wel weer mogelijk is en in de andere niet.

,,De druk door het coronavirus is in Drenthe en Groningen veel lager dan in andere delen van het land’’, zegt chirurg Kroezen. ,,We blijven rekening houden met een nieuwe piek en we blijven ook patiënten uit andere regio’s opnemen. Maar toch hebben wij de mogelijkheid om dan op verantwoorde wijze de reguliere zorg weer deels te beginnen.’’

Zo weer op te schalen naar zwarte scenario

Treant heeft als voordeel dat de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal geen coronazorg doen. Deze ziekenhuizen waren eerder al afgebouwd tot weekziekenhuizen en kunnen nu vrij snel weer poliklinieken en operatiekamers in gebruik nemen.

In Emmen kan dat ook. Maar daar speelt net als in veel andere ziekenhuizen dat een deel van de operatiekamers en verkoeverruimtes (uitslaapkamers) in gebruik is genomen voor extra ic-bedden voor mensen met corona.

,,We hebben ons voorbereid op het zwarte scenario, met 25 ic-bedden en een Covid-19-afdeling van 65 bedden met mogelijk 30 erbij’’, zegt Kroezen. ,,Dat aantal halen we nu niet, er liggen 20 mensen op de ic en 42 op de gewone Covid-bedden. Maar als er een tweede uitbraak komt, kunnen we zo weer opschalen naar het zwarte scenario.’’

‘Al drie weken thuis met een ontstoken teennagel’

Ook als er landelijk besloten zou worden om niet alleen coronapatiënten maar ook andere groepen te spreiden, zou Treant daar ruimte voor kunnen maken. ,,We beginnen ook niet zoals vroeger. We blijven zo veel mogelijk zorg digitaal en telefonisch doen. Patiënten komen alleen als dat echt niet anders kan. Maar er zijn mensen die al drie weken thuis zitten met een ontstoken teennagel. Er zijn mensen die elke week een galsteenaanval hebben waar nu niks mee gebeurt. Er moeten foto’s en andere onderzoeken gedaan. Mensen die bijvoorbeeld geopereerd zijn aan darmkanker waarbij onderzocht moet worden hoe het er nu voor staat. Daar kan je wel een paar weken mee wachten, maar niet veel langer.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu