Treant wil nieuw ziekenhuis in Drenthe, bestaande ziekenhuizen als dagklinieken

De Treant Zorggroep hoopt op een nieuw ‘interventiecentrum’ op een 'centrale plek in Drenthe'. Daarin moeten de operaties van het huidige Scheper Ziekenhuis Emmen, Bethesda Hoogeveen en Refaja Stadskanaal worden samengevoegd en misschien zelfs ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De vier oude ziekenhuizen worden dan dagklinieken.

Dat staat in een ‘regiovisie’ die de raad van bestuur van de zorggroep openbaar heeft gemaakt. Het is een concept waarmee het bestuur de komende tijd de discussie wil aangaan. In het stuk staat dat ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen meedoet in de plannen voor het interventiecentrum.

De acute, complexe en klinische zorg wordt volgens het plan geconcentreerd in een interventiecentrum in het hart van de regio. ,,Negentig procent van alle zorg blijven we aanbieden op de drie ziekenhuislocaties. Dit betreft bijvoorbeeld poliklinische zorg, diagnostiek en nazorg’’, zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel.

,,In deze regiovisie presenteren we onze gedachten en overwegingen. Dit is het verhaal waar wij in geloven, waarmee wij denken dat we patiënten in onze regio op een goede manier van zorg kunnen blijven voorzien”, zegt ze.

,,Die keuzes maken we niet alleen, dat doen we samen met onze medewerkers en onze omgeving. Deze concept regiovisie is wat ons betreft het begin van dat gesprek. We zijn nieuwsgierig naar reacties van collega’s en onze omgeving.”

Spoedhulpen op het spel

In het plan wordt ook al gewaarschuwd dat het mogelijk in de toekomst niet meer lukt om op alle drie de locaties (Emmen, Stadskanaal, Hoogeveen) de spoedeisende hulp volledig overeind te houden.

Dit doordat er landelijk nieuwe strengere kwaliteitseisen worden gesteld, en doordat er in het Noorden een tekort is aan medisch specialisten.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen maakt geen deel uit van de Treant Zorggroep en is tot nu toe een goed draaiend zelfstandig ziekenhuis. Voor de jaarwisseling gaf het bestuur van het WZA echter aan dat die zelfstandigheid op termijn niet meer houdbaar is. Er zijn sindsdien intensieve gesprekken gaande tussen Treant en WZA. In de stukken van Treant staat dat de plannen voor het nieuwe interventiecentrum daarom samen met Assen worden ontwikkeld.

Emmen eerst centrum

Vooruitlopend op het nieuw te bouwen interventiecentrum zou al eerder 10 procent van de behandelingen samengevoegd moeten worden. Operaties aan maag en darm zouden voortaan op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen moeten komen, invasieve diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten zouden ook naar Emmen moeten.

Ook wordt gesproken over concentratie van alle opnames van patiënten met kanker op één locatie. Geplande vervanging van heupen en knieën zijn per 1 april dit jaar al geconcentreerd in de ziekenhuislocaties Refaja en Bethesda. Operaties van botbreuken worden sindsdien al gedaan op ziekenhuislocatie Refaja.

Binnen Treant wordt momenteel ook gesproken over samenvoeging van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde. De kinderafdeling in Emmen is tijdelijk dicht maar overwogen wordt de kinderafdelingen van de drie locaties op één of twee locaties te concentreren, waarbij Emmen hoge ogen lijkt te gooien. Een besluit hierover volgt later dit voorjaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu