Treffer '16 vraagt gemeente om 'onuitvoerbare' motie te heroverwegen (maar raad en college wijken niet)

Ingang van het sportpark in 2e Exloërmond Foto: Harry Tielman

Voer de motie die een einde betekent van het voetbal in 2e Exloërmond niet uit, maar heroverweeg hem. In een laatste poging om te voorkomen dat de voetbalvelden in het veenkoloniale dorp voor een seizoen op slot gaan, trachtte Bianca Haan van voetbalvereniging De Treffer ’16 de gemeente op andere gedachten te brengen.

Ze sprak in tijdens de raadsvergadering op donderdagavond. Maar wethouder Niek Wind en de gemeenteraad hielden de poot stijf: de motie wordt uitgevoerd tenzij er voor 1 juli een door het volledige dorp gedragen oplossing wordt aangediend.

De gemeenteraad stelde vorig jaar oktober een ultimatum aan De Treffer ’16 en TEVV, de twee clubs in het dorp. Aan de al langlopende onenigheid over het gebruik van de sportfaciliteiten moest een einde komen. De twee verenigingen kregen als taak mee om samen met een plan te komen. De tijd begint te dringen (op 15 juni dienen er al teams te worden aangemeld bij de KNVB voor het komende seizoen). Een gezamenlijke oplossing bleef tot nu toe uit.

Geef opdracht terug

Haan meent verder dat het nog niet te laat is om een andere weg te bewandelen. ,,Ik wil het college vragen of zij bereid is om de opdracht terug te geven aan de raad. Zij hoeft de motie immers niet uitvoeren. Daarnaast wil ik de Raad vragen de motie nog eens goed onder de loep te nemen.”

Volgens haar heeft de motie mede bijgedragen aan het uitblijven van resultaat. ,,Wij hebben vooraf een signaal afgegeven dat deze beter geformuleerd moet worden. Anders zou het problemen opleveren. In de ogen van De Treffer ’16 was het bij voorbaat al zo goed als onmogelijk om de ‘ver uit elkaar liggende visies samen te brengen.’ Sterker nog: de motie zette onbedoeld de twee verenigingen verder tegen elkaar op in plaats van dichter bij elkaar.

Meer voorwaarden toevoegen aan de motie voor het geval de twee partijen er niet uit zouden komen, was wenselijker geweest. Ook verwerpt ze de suggesties dat De Treffer ’16 niet naast TEVV op de sportvelden willen spelen. ,,Wij hebben geen zeggenschap over de velden. Want die zijn het bezit van de gemeente, die de clubs had kunnen opdragen samen gebruik te maken van de faciliteiten.”

Politiek gaat niet over voetbal

De fracties waren over het algemeen eensgezind in hun reactie: die motie is niet voor niets aangenomen. De politiek gaat niet over voetbal, dat is een taak van het dorp, aldus Henk Zwiep (PvdA) en Martin Hoogerkamp (D66).

Ron Reinds van Gemeentebelangen pakte de hele voorgeschiedenis er nog maar weer eens bij: Meerdere mediators, contactpersonen en werkgroepen passeerden de revue en dat allemaal zonder effect. ,,We zijn vijf jaar verder en beide verenigingen vertikken het om over hun egootjes te stappen. Men wordt het niet eens en wijst voortdurend naar elkaar of de gemeente.” Reinds bracht ook naar voren dat een van huidige bemiddelaars bedreigd is. ,,In een woord: crimineel. Bovendien is het niet de eerste keer dat dit gebeurd.”

Tweede kans

Wethouder Niek Wind betreurt de huidige situatie en vindt het vooral jammer dat met name de voetballende kinderen de dupe zijn van de onenigheid van de twee clubs, meldt hij. Maar dit is geen einde van het voetbal in 2 e Mond. ,,Als er dit seizoen de motie alsnog wordt uitgevoerd, dan dient er zich een tweede kans aan bij het nieuwe voetbalseizoen volgend jaar.”

Nieuws

Meest gelezen

menu