Twee opties voor inloop daklozen Emmen

De opvang aan het Bendienplein. FOTO ARCHIEF DVHN

De gemeente Emmen heeft twee locaties op het oog voor de vestiging van een daklozeninloop. Het gaat om het Sedna-pand en het pand van Privéhuis Lenie.

Beide gebouwen nabij het Emmer treinstation kwamen volgens wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) bij een grootschalige inventarisatie als meest geschikt uit de bus. De gemeente riep eind vorig jaar de hulp in van de bevolking bij de zoektocht naar een nieuwe plek voor de daklozeninloop. Welgeteld 42 mensen reageerden en zij schoven 37 verschillende locaties naar voren.

De huidige inloop voor dak- en thuislozen is gevestigd aan het Bendienplein, ook nabij het station. Bij de opening in 2010 beloofde toenmalig wethouder Henk Jumelet (CDA) dat deze voorziening daar maximaal vier jaar zou blijven. Maar deze inloop is nog altijd open, tot ergernis van een deel van de bewoners en bedrijven in die omgeving.

Alternatief

In oktober 2014 kwam Emmen op de proppen met een alternatieve plek: het al genoemde Sedna-pand op de hoek Parallelweg/Veenkampenweg. Die buurt kwam in verzet en de bezwarencommissie maakte vervolgens gehakt van de werkwijze van Bos. De wethouder had volgens deze commissie procedureel en communicatief steken laten vallen. Bos besloot daarop dat de hele procedure opnieuw moest, maar dan met maximale openheid.

De 37 door de bevolking naar voren geschoven locaties zijn de afgelopen weken door een projectteam met daarin gemeente en Leger des Heils onder de loep genomen. ,,Hierbij is gekeken naar de vijf B’s’’, verduidelijkt Bos. ,,Beschikbaar, bereikbaar, bruikbaar, beheersbaar en betaalbaar.’’ Vooraf was aan de Emmer bevolking duidelijk gemaakt dat de locatie in ieder geval binnen een straal van zo’n 600 meter van het treinstation moest zijn. Dit omdat anders de doelgroep onvoldoende wordt bereikt.

Geen afwijzing

Dat het Sedna-pand opnieuw boven komt drijven, verrast Bos niet. ,,We kozen in 2014 natuurlijk niet zomaar voor deze plek.’’ De wethouder wijst erop dat de bezwarencommissie deze locatie niet heeft afgewezen. ,,Aan een inhoudelijke beoordeling is deze commissie toen helemaal niet toegekomen.’’ Privéhuis Lenie staat aan de Verlengde Spoorstraat en is momenteel in gebruik als prostitutiebedrijf. Dit pand kan voor minimaal tien jaar worden gehuurd en er is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Het Sedna-pand is gemeentelijk eigendom en daar dient voor de inloop de bestemming wel te worden gewijzigd.

Bos benadrukt nog geen keuze te hebben gemaakt uit beide opties. De wijkverenigingen EOP Het Centrum en Emmermeer waren ditmaal wel nauw bij het proces betrokken, maar hebben bij de voorselectie geen rol gespeeld. Op 7 april is er een informatiebijeenkomst in kerkgebouw Ichtus aan de Walstraat. Dan wordt ook ingegaan op afgevallen locaties.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu