Tweede Kamer wil mogelijkheden permanente bewoning op vakantieparken versoepelen, Drenthe ziet dat absoluut niet zitten: 'Dit is een oplossing voor een heel ander probleem'

Het moet gemakkelijker worden om permanent te wonen op vakantieparken, vindt de regering. Drenthe ziet helemaal niks in de wetswijziging die wordt voorbereid en sorteert voor op de mogelijke gevolgen.

Brievenbussen bij de ingang van een vakantiepark.

Brievenbussen bij de ingang van een vakantiepark. Foto Marcel Jurian de Jong

Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe is een alliantie van gemeenten, Recreatieschap, branchevereniging HISWA-RECRON en ondernemers met als doel de recreatieve sector in Drenthe naar een hoger plan te tillen. De organisatie adviseert gemeenten de nieuwe mogelijkheden die een eventuele wetswijziging met zich meebrengt naast zich neer te leggen. De nieuwe wetswijziging houdt in dat individuele bewoners van een vakantiewoning gemakkelijker een permanente vergunning kunnen krijgen.

,,We zijn er niet blij mee en dan druk ik me zacht uit. Je spreekt A af en gaat B doen. Ons advies is: blijf aanvragen behandelen en afwegen op het niveau van het park”, zegt de voorzitter van Vitale Vakantieparken Drenthe, Jan Wibier.

‘Permanente bewoning past niet op park’

,,Het plan druist totaal in tegen de afspraken die we samen gemaakt hebben. Een paar jaar geleden hebben provincies, de branchevereniging en andere betrokken organisaties een landelijke actie-agenda vastgesteld, op initiatief van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Eén van de uitgangspunten van die agenda is dat we zeggen: permanente bewoning past eigenlijk niet op een vakantiepark.”

In Drenthe worden alle 240 vakantieparken onderworpen aan een uitgebreide scan waarna wordt bepaald in welke hoedanigheid een park de beste toekomst heeft. Sommige parken zetten een verbetertraject in, voor andere parken is het juist beter als permanente bewoning gelegaliseerd wordt. ,,Dat is bijvoorbeeld het geval bij parken die tegen een woonwijk aan liggen en er bijna niet van te onderscheiden zijn”, aldus Wibier.

Oplossen van krapte op woningmarkt

Bij het beoordelen van de best passende toekomstige functie van een park wordt een oplossing gekozen voor het park als geheel. De voorgenomen wetswijziging wil juist individuele aanvragen mogelijk maken. De nieuwe koers komt voort uit een aangenomen motie van twee Kamerleden. Zij deden het voorstel vorig jaar vanuit het idee dat soepeler omgaan met permanente bewoning bijdraagt aan het oplossen van de krapte op de woningmarkt.

,,Dat lijkt op het eerste zicht een sympathiek uitgangspunt”, zegt Wibier. ,,Maar landelijk en op provinciaal niveau is juist gekozen voor een tegengestelde beweging, waarbij we inzetten op het verbeteren van het toeristisch aanbod. Dit is een oplossing voor een heel ander probleem. Bovendien is het op de korte termijn gericht. Een versnipperde aanpak komt ons gezamenlijke doel absoluut niet ten goede.”

Onduidelijk of wet er komt

Het proces om de wetswijziging erdoor te krijgen is in volle gang, maar tegenstanders van het plan doen er alles aan om te voorkomen dat de wet er komt. Ook brancheorganisatie HISWA-RECRON en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het niet eens met de voorgestelde koers. Politieke partijen horen die geluiden ook en stellen kritische vragen. Onlangs riep SGP-Kamerlid Bisschop de minister in een motie op opnieuw in gesprek te gaan met de partijen die tegen zijn. Die motie is aangenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu