Tynaarlo: ‘Stop verkoop van huurwoningen’

Woningcorporaties moeten stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen, vinden B en W van Tynaarlo.

Veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben een sociale huurwoning nodig. Te vrezen valt dat hierdoor de wachttijd voor een huurwoning ook voor de oorspronkelijke bevolking weer oploopt. Daarom is een voorlopige stop op verkoop nodig, vinden B en W.

Dit staat in een notitie die vanavond in de gemeenteraad aan de orde komt. Het gaat over een aanscherping van het volkshuisvestingsbeleid dat in 2013 is vastgesteld. Op sommige onderdelen moeten de plannen worden bijgesteld, omdat de omstandigheden zijn veranderd.

Opvang voor 150 mensen

Tynaarlo moet in de eerste helft van dit jaar 39 statushouders aan een woning helpen. In Eelde werkt de gemeente al samen met vluchtelingenorganisatie Inlia aan een tussenopvang voor bijna 150 mensen. Hier wonen mensen een half jaar en leren de taal en gewoonten van Nederland. De bedoeling is dat ze ook naar huizen in andere gemeenten zullen doorstromen.

Tynaarlo vergrijst en daar wil wethouder Henk Berends (PvdA) meer rekening mee houden. Elke nieuw gebouwde huurwoning moet levensloopbestendig zijn, vindt hij. Hij wil daar met de corporaties afspraken over maken.

Berends wil haast maken met het energiezuinig maken van woningen. De corporaties moeten snel starten met de aanpak van de grootste energieslurpers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu