Tynaarlo en Aa en Hunze in beroep tegen nieuw winningsplan Nedmag: 'Onacceptabel dat de minister het deskundigenadvies naast zich neerlegt'

De gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze gaan samen in beroep tegen het nieuwe winningsplan van Nedmag, waar de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief besluit over heeft genomen.

De fabriek bij Veendam waar Nedmag nog tot het jaar 2045 zout uit de diepe Oost-Groninger bodem mag verwerken, als het aan Den Haag ligt.

De fabriek bij Veendam waar Nedmag nog tot het jaar 2045 zout uit de diepe Oost-Groninger bodem mag verwerken, als het aan Den Haag ligt. Foto: Archief Harry Tielman

In dat definitieve besluit staat de minister toe dat het Veendammer bedrijf uit vier nieuwe putten zout mag winnen. Bovendien mag Nedmag van de minister de winning voortzetten uit een bestaande put (TR-9) waar Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) negatief over had geadviseerd.

‘Wij vinden het onacceptabel dat de minister dit deskundigenadvies naast zich neerlegt en, weliswaar onder voorwaarden, toch instemt’, schrijft het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo in een brief aan de gemeenteraad.

Een calamiteit die voor onmogelijk was gehouden

Het college verwijst daarnaast naar opmerkingen van SodM over de kennis van het gedrag van de ondergrond en dat die verre van volledig en daarmee onzeker is. ‘Dit is bevestigd door de calamiteit van 20 april 2018, welke tot die tijd door zowel Nedmag als SodM voor onmogelijk was gehouden.’

Op 20 april 2018 ontstond, bij zoutwinning door Nedmag, een scheur in het dak van een groot cavernecluster in de diepe ondergrond bij Veendam. Daarbij lekte pekel en mogelijk ook diesel door het cavernedak naar bovenliggende grondlagen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo en Aa en Hunze vinden het ‘daarom onacceptabel dat onze inwoners worden geconfronteerd met de onzekerheid en daarmee risico’s die actieve winning uit TR-9 (de bestaande put, red.) met zich meebrengt’, zo staat in de brief.

Effect mogelijk merkbaar tot onder Tynaarlo en Aa en Hunze

De in het nieuwe besluit toegestane winning betreft kalium- en magnesiumzoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Maar het zogenoemde effectgebied van de winning kan zich in de toekomst uitstrekken tot delen van Tynaarlo en Aa en Hunze, vandaar dat beide gemeenten, net als de provincie Groningen en de gemeente Midden-Groningen, bij de Raad van State in beroep gaan.

Tynaarlo gaat pro forma in beroep en wil de gronden waarop beroep wordt ingesteld nader aanvullen nadat met de gemeenteraad van gedachten is gewisseld.

Vorig jaar, toen het (voorlopige) ontwerpbesluit door het ministerie werd gepubliceerd, diende Tynaarlo al een zienswijze in. Mede daardoor zijn extra rapportageverplichtingen voor Nedmag in het besluit opgenomen en moet in plaats van diesel een alternatief middel worden gebruikt als olie in de cavernedaken. Maar het protocol voor afwikkeling van (bijvoorbeeld) financiële schade als gevolg van bodemdaling is nog steeds onvoldoende, oordeelt Tynaarlo.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu