Tynaarlo onder vuur om komst statushouders

Burgemeester Marcel Thijsen (midden) kreeg flink wat kritiek over zich heen tijdens de inloopavond. FOTO DVHN

Felle discussies, veel kritiek op de gemeente Tynaarlo, maar ook begrip voor de positie van vluchtelingen. Zo valt de inloopbijeenkomst dinsdagavond in Eelde te kenschetsen over de opvang van circa 150 statushouders in het dorp.

Vooral de omwonenden van de twee locaties waar de vluchtelingen komen, zijn boos over de manier waarop ze van de plannen op de hoogte zijn gesteld. De twee locaties zijn het pand van de voormalige Royal Flight Academy (RFA) op het terrein van de bloemenveiling en de voormalige jeugdkliniek van de Verslavingszorg Noord Nederland op landgoed Oosterbroek, ook wel de Weegbreestee geheten.

Woongenot

De omwonenden van de bloemenveiling hadden al geruime tijd het idee dat er iets ging gebeuren. Zo zagen ze matrassen en dergelijke spullen naar het pand van de RFA gebracht worden. Volgens de omwonenden werden ze echter met een kluitje in het riet gestuurd toen ze vroegen wat er aan de hand was.

De omwonenden vrezen dat hun woongenot er sterk op achteruit gaat, en wezen ook op andere ontwikkelingen, zoals de komst van de traumahelikopter naar Groningen Airport Eelde.

Onbewoonbaar

Bewoners van de Oosterbroek zijn uiterst verbaasd dat er nu statushouders in het pand van de verslavingszorg gaan wonen. Volgens hen heeft de gemeente zelf het pand onbewoonbaar verklaard. Ze vrezen ook dat de verkeersveiligheid in het geding is nu er circa vijftig mensen komen te wonen. De verkeersdruk zou de laatste tijd al sterk zijn toegenomen.

Het leverde felle discussies op waarbij burgemeester Marcel Thijsen en de wethouders het af en toe zwaar te verduren kregen. Veel omwonenden vonden dat ze veel te laat van de plannen op de hoogte zijn gesteld: donderdag kregen ze een brief en zijn ook de media geïnformeerd.

‘Ze mogen niets kosten’

Thijsen verklaarde dat het college van B en W pas vorige week dinsdag het groene licht heeft gegeven voor de opvang. ,,Dit hebben we pas gedaan toen initiatiefnemer INLIA ons de garantie kon geven dat de gemeente niet financieel voor de asielzoekers opdraait. Oneerbiedig gezegd, ze mogen de gemeente niets kosten. We wilden zeker weten dat we hun geen bijstand hoeven te geven.”

Toen het groene licht er was, is besloten direct zowel de omwonenden als de media te informeren. ,,Als we meer tijd hadden genomen om eerst de omwonenden te informeren en later pas de media, zouden er veel geruchten in omloop zijn gekomen.”

Een eengezinskamer in de opvang

INLIA gaat in eerste instantie voor twee jaar van beide panden gebruik maken. Mensen zullen er een half jaar wonen. In die tijd bereiden ze zich voor op hun verblijf in Nederland, door middel van taallessen, stages, opleidingen en les in de Nederlandse gewoonten.

Bezwaar

Thijsen wees de omwonenden er op dat ze bezwaar kunnen maken tegen de beslissing van de gemeente de statushouders te huisvesten. Het is dan aan de rechter om hier over te oordelen. Jarenlange procedures gaat dit waarschijnlijk niet opleveren, verklaarde Thijsen, want op basis van de Crisis- en Herstelwet kunnen die omzeild worden.

Niet alle bezoekers waren kritisch. Een oudere meneer uit Eelde zei te zijn gekomen uit belangstelling, omdat hij onder indruk is geraakt van de vluchtelingenproblematiek. ,,Ik vind het goed wat ze hier gaan realiseren. Hopelijk kunnen we nog een steentje bijdragen aan de integratie van deze mensen. Helaas slagen we er in Europa niet in samen te werken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu