'Tynaarlo, overwin je koudwatervrees en maak seniorenhof mogelijk!'

Het project in de Asser wijk Kloosterveen (Kloosterveste) van Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland. Foto: Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland

Wijs een stuk grond aan in Vries-Zuid waar een seniorenhof kan komen en kijk of de initiatiefnemers er een realistisch plan van weten te maken.

Een motie van die strekking dient de raadsfractie van de VVD binnenkort in. Fractievoorzitter Gezinus Pieters wil hiermee de al jaren durende impasse over de bouw van een woonvorm voor senioren in Vries doorbreken.

Mensen uit geboortegolf komen op leeftijd

Pieters reageert op een discussie in de vorige raadsvergadering , aangezwengeld door Henk Middendorp van het CDA. Daar hield voorzitter Anne Offereins van de Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland een vurig pleidooi voor een woonvorm in Vries-Zuid. Dat is de uitbreidingslocatie waar de komende jaren 40 tot 75 woningen moeten komen.

Offereins wijst er op dat de mensen uit de geboortegolf van kort na de oorlog nu op leeftijd komen. Velen van hen willen hun ruime eengezinswoning verruilen voor wat kleiners, maar hebben geen trek in een flatje. Ze hebben liever een grond gebonden huis, in een soort hofje, waar je makkelijk contacten legt en waarin je je veilig voelt.

Maar wethouder Pepijn Vemer (D66, Volkshuisvesting) hield de boot af. Hij vond het plan nog onvoldoende concreet. Maar volgens Offereins moet zijn stichting in de eerste plaats een locatie hebben, voor die een concreet plan kan aanbieden. Bovendien gaat het hier om zogenoemd collectief particulier opdrachtgeverschap. De toekomstige bewoners ontwikkelen zelf hun woonvorm, zodat ze naar eigen inzicht en naar hun eigen financiële mogelijkheden kunnen wonen. „Ik merk wel dat gemeenten daar nog erg bang voor zijn, die gaan liever met een traditionele projectontwikkelaar in zee.”

‘Wijs een witte vlek aan’

Zo ingewikkeld hoeft het ook helemaal niet te zijn, meent raadslid Pieters. „In de plannen voor Vries-Zuid zijn drie ‘witte vlekken’ aangegeven, waar ruimte is voor dit soort projecten”, zegt hij. „Geef nou gewoon aan waar deze stichting eventueel kan bouwen en wat de grondprijs is. Dan kunnen ze een plan maken en dan bekijkt de gemeente of het realistisch is. Zo ja, dan kunnen ze meteen gaan bouwen wanneer het bestemmingsplan klaar is.”

Stichting Seniorenbouw heeft in Assen al drie van dergelijke hofjes gerealiseerd en eentje in Leek. „Ik woon zelf in Kloosterveen in een project dat door ons is gerealiseerd. Onlangs kwam een woning te koop. Dat was snel verkocht, voor een prijs die tienduizenden euro’s boven de vraagprijs lag.”

Pieters verwacht ook niet dat er onrealistische plannen op tafel komen. „Hier is veel vraag naar, dat is bij een eerder project in Eelde ook gebleken.”

Wethouder Pepijn Vemer (D66) laat weten dat hij graag met de initiatiefgroep in gesprek gaat, maar niet nadat hij hiervoor van de gemeenteraad groen licht heeft gekregen. „Ik moet de procedure goed doorlopen. Ik kan niet een partij een locatie min of meer toewijzen zonder dat de raad zich daar over heeft uitgesproken.”

Nieuws

Meest gelezen

menu