Tynaarlo wint jarenlang geschil met oud-projectontwikkelaar centrum Eelde. (RVG Eelde BV kan nog wel beroep aantekenen)

De gemeente Tynaarlo is door het gerechtshof in Leeuwarden in het gelijk gesteld in een jarenlang geschil met projectontwikkelaar RVG Eelde BV, die ooit betrokken was bij plannen voor het Eelder dorpscentrum.

Het gemeentehuis van Tynaarlo in Vries.

Het gemeentehuis van Tynaarlo in Vries. Foto: DvhN/Bas van Sluis

Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) is heel blij, maar weet dat het bedrijf nog beroep kan aantekenen. Dat is meteen de reden dat Kraaijenbrink niet inhoudelijk op de uitspraak wil reageren, anders dan dat hij er ‘heel blij mee’ is. ,,We willen niet het risico lopen iets te zeggen waar de andere partij voor de Hoge Raad iets mee kan’’, zegt de perswoordvoerder.

De Hoge Raad zal beoordelen of het gerechtshof het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd, mits RVG Eelde BV beroep aantekent tegen de uitspraak. Bij het vastgoedbedrijf, gevestigd in Oosterbeek, was vrijdag niemand meer beschikbaar om hier inhoudelijk iets over te zeggen.

Het geschil gaat jaren terug.

Hoe het begon

In 2007 zette de gemeente de eerste plannen op papier om het dorpshart van Eelde te vernieuwen. RVG meldde zich in 2008 om hiermee aan de slag te gaan en kocht enkele stukken grond in het dorp. Ze tekenden een intentieovereenkomst die in 2010 werd omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.

Meerdere overeenkomsten werden daarna opgesteld en ondertekend, maar er ontstond ook onenigheid met andere ontwikkelaars over grondposities en doorverkoop. Projectontwikkelaars, lokale ondernemers, inwoners, politiek bestuurders en raadsleden stonden zelden met de neus in dezelfde richting. Toen de Raad van State ook nog eens de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging van tafel veegde, was het einde van de samenwerking tussen RVG en de gemeente nabij.

In 2014 liep het spaak

In 2014 besloot de gemeenteraad af te stappen van de gedachte dat er één totaalplan voor Eelde moest komen. Meerdere kleinere initiatieven leken de raad kansrijker. De overeenkomsten met RVG moesten wat de gemeente betreft ‘als beëindigd worden beschouwd’. RVG schakelde een advocaat in, die schadevergoeding eiste namens het vastgoedbedrijf.

De rechtbank Noord-Nederland gaf RVG in 2018 deels gelijk, maar het gerechtshof zet daar een streep door en oordeelt dat de gemeente de overeenkomsten op goede gronden heeft beëindigd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu