Uitbreiding wijk Kloosterveen in Assen met 500 woningen met minimaal half jaar vertraagd

De belangstelling voor bouwen in Kloosterakker was tijdens een inloopavond in juni 2019 al groot. Archief DvhN/Jaspar Moulijn

De uitbreiding van de wijk Kloosterveen in Assen met in eerste instantie 500 woningen is met minimaal een half jaar vertraagd. Dit is een gevolg van de strengere stikstofregels.

De zogeheten structuurvisie van Kloosterveen voorziet in de bouw van in totaal 2250 huizen. De eerste fase betreft het deelproject Kloosterakker, het gebied ten westen van Kloosterhage en Kloosterkade en tussen de Domeinweg en de Hoofdvaartsweg. Hier is ruimte voor circa 500 woningen variërend van vrijstaande woningen tot twee-onder-een kappers en rijwoningen. Er komen kavels beschikbaar voor zowel projectmatige woningbouw als voor particuliere uitgifte.

Bestemmingsplan was nog niet vastgesteld

De gemeente had de hoop dat voor eind dit jaar het bestemmingsplan Kloosterakker vastgesteld kon worden, waarmee de weg voor de start van de bouw vrij was. Door de nieuwe stikstofregels en een ingediend beroep tegen de natuurvergunning gaat dat niet lukken. De vergunning was namelijk nog niet onherroepelijk toen de Raad van State met de stikstofuitspraak kwam. Assen wacht nu op nieuwe stikstofregels en rekenmethoden van de provincie Drenthe. Die komen waarschijnlijk niet voor januari volgend jaar. Daarna moet de gemeente weer met de natuurvergunning aan de slag.

Assen is omgeven door drie stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden: Drentsche Aa, Fochteloërveen en Witterveld. Die liggen op minder dan 5 kilometer van de stad. Het effect van de stikstofproblematiek is voor Assen relatief dan ook groter dan voor andere middelgrote steden.

Ook de uitwerking van Werklandschap Assen Zuid ligt stil. Hier zijn onder meer bouwplannen voor de Energy Hub. voor het gebied wordt een nieuw ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit moet uitwijzen hoe groot de negatieve effecten zijn op de Natura 2000-gebieden.

Asselyn op veemarktterrein ondervindt geen beperkingen

Een project waarvan het onzeker is of die door kan gaan, is de bouw van 12 vrije sector woningen in Diepstroeten. De bouw van 67 woningen op het voormalige veemarktterrein - het project Asselyn - ondervindt daarentegen geen beperkingen. Reden hiervoor is dat de woningen in verschillend fases worden gebouwd. Per fase blijft de stikstofuitstoot beneden de norm.

Werk Rolderkruising en Oude Molenbuurt mag door gaan

Ook de werkzaamheden aan de Rolderkruising en de Oude Molenbuurt gaan gewoon door. Het gaat hier om onderhoudswerkzaamheden en die zijn volgens B en W op basis van het beheerplan Drentsche Aa vrijgesteld van de natuurvergunningplicht. ,,Dit besluit wordt onderbouw door onze externe juridisch adviseur’’, staat in een brief aan de gemeenteraad.

In eerste instantie concludeerde de gemeente dat in totaal ongeveer 160 projecten de gevolgen zouden ondervinden in Assen. Ruim zestig zijn beoordeeld en ondervinden geen hinder van de aangepaste stikstofregels.Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu