Uitgaan in Meppel: extra beveiligers en niet langer glas op straat

Officier van Justitie Diana Roggen, politiechef Zuidwest-Drenthe Harold Kodden, burgemeester Richard Korteland, taxi-ondernemer Peter van den Brink en voorzitter Brigitte van Regteren van Horeca Meppel ondertekenen het convenant.

In Meppel lopen binnenkort op zaterdagavond en -nacht twee extra beveiligers in het uitgaanscentrum rond. Het is een van de maatregelen uit het horeca-convenant, dat de gemeente, politie, justitie en de plaatselijke horeca hebben ondertekend.

Uitgaan in Meppeler moet prettiger en veiliger worden

Het convenant kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Meppel (KVU) moet er toe leiden dat uitgaan in Meppel prettiger en veiliger wordt. Het uitgangspunt is een structurele samenwerking op te zetten tussen de betrokken partijen, om zo problemen in kaart te brengen en deze samen op te lossen. Alles draait daarbij om het gezamenlijk maken van afspraken en te bewaken of deze ook efficiënt en effectief zijn.

Tijdelijke proef met extra beveiligers

Speerpunten uit het convenant zijn de aanpak geweldsdelicten en vernielingen, glaswerk op straat en het weren van amokmakers door middel van een horecaverbod. Een deel van het convenant is gevuld met reeds bestaande afspraken, maar er zijn ook nieuwe onderdelen. Zoals de tijdelijke proef met extra beveiligers op de zaterdag, die volgend weekeinde begint en drie maanden duurt.

‘Beveiligers zijn voor iedereen aanspreekbaar’

De beveiligers lopen op zaterdagavond en -nacht op het Kerkplein, de Wheem, het Prinsenplein en de Groenmarkt en kunnen waar nodig bijspringen. ,,Een aantal horecabedrijven heeft op zaterdag een beveiliger aan de deur staan, een aantal ook niet. De twee extra beveiligers die nu ingezet gaan worden, zijn voor iedereen aanspreekbaar. Voor het uitgaanspubliek, maar zeker ook voor de horecaondernemers’’, stelt Brigitte van Regteren, voorzitter van Horeca Meppel.

Horeca wil geen glaswerk op straat

Een ander project dat binnenkort van start gaat is ‘Glas No, Plastic Go’. Het is de bedoeling dat bezoekers die een horecagelegenheid verlaten, bij de deur hun glaswerk inleveren en ruilen voor plastic bekers. Zo moet worden voorkomen dat mensen met glaswerk op straat lopen. ,,Bij bedrijven die een beveiliger aan de deur hebben staan, is het al gebruikelijk dat glas binnen blijft. We gaan er vanuit dat straks ook bij andere zaken het glas wordt verruild voor plastic’’, vertelt Van Regteren.

Burgemeester is in zijn nopjes

Burgemeester Richard Korteland is in zijn nopjes met het convenant. ,,Meppel is een leuke stad om uit te gaan en vervult daarin ook een belangrijke regiofunctie. Ons doel is een nog mooier, gezelliger en veiliger uitgaansgebied in Meppel te scheppen, voor zowel de ondernemers als haar klanten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu