Uitgever blad 'Huis & Wonen' failliet

Bladen van uitgever Media Visual bv. FOTO FACEBOOK.COM/MEDIAVISUALEMMEN

De eigenaar vroeg volgens curator Ronald Klarus zelf het faillissement aan. Het bedrijf kampte met te geringe marges en tegenvallende omzetten. De schuld bedroeg zo'n 175.000 euro, aldus Klarus. De curator kijkt of een deel van de uitgaven door anderen kan worden voortgezet. Huis & Wonen heeft een oplage van 78.000 exemplaren.