'Uitspraken en handelwijze Aa en Hunze staan haaks op elkaar' zegt de stichting die opkomt voor bewoners van camping Anloo

De Stichting Belangen Gebruikers Camping Anloo is andermaal verontwaardigd over de gemeente Aa en Hunze. Uitspraken en handelwijze jegens permanente bewoners staan haaks op elkaar, zegt de stichting.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra op camping Anloo

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra op camping Anloo Foto: Marcel Jurian de Jong

De gemeente Aa en Hunze stuurde ruim een week geleden een brief aan de permanente bewoners van de failliete camping waarin werd verteld dat mensen tot 23 maart de tijd hebben om zich bij de gemeente te melden of te vertrekken. Na die datum gaat de overheid dwangsommen opleggen van 30.000 euro.

Al enkele jaren is bekend dat permanent wonen niet is toegestaan, maar in de praktijk liepen (bijvoorbeeld) dwangsommen en langdurig uitgekeerde huursubsidies nog wel eens door elkaar, vertelden bewoners de laatste weken.

‘Dat is niet waar we ons nu mee bezig houden’, zei de gemeente

Henri Dijksterhuis is een van de bestuurders en woordvoerder namens de stichting, hij woont zelf niet op Anloo. Wat hem, en campingbewoners, bevreemdt is dat de tekst in de brief aan de bewoners haaks staat op uitspraken die in de afgelopen tijd namens de gemeente zijn gedaan.

Dijksterhuis: ,,Op 1 februari hebben de bewoners kunnen lezen dat de woordvoerder van de gemeente zegt: ‘Het vraagstuk dat mensen daar illegaal wonen is geparkeerd. Dat is niet waar we ons nu mee bezig houden.’’

Maar, vervolgt Dijksterhuis: ,,In de brief die meerdere mensen hebben gekregen staat dat de gemeente op verschillende data heeft geconstateerd dat mensen permanent op het park wonen. Die constateringen beginnen al op 1 februari. Dus de ene dag zeg je dat je er nog niet mee bezig bent en de volgende dag ga je al lopen turven wie er wel en niet wonen. Nou zal het zo zijn dat daar juridisch geen licht tussen zit, maar het signaal dat je daarmee als gemeente afgeeft, is dat je mensen - en de situatie waar ze in zitten - totaal niet serieus neemt.’’

Mensen in paniek, mensen die hun verhaal willen vertellen

De centrale boodschap in de brieven van de gemeente (melden of vertrekken) is wisselend ontvangen, zegt Dijksterhuis.

,,Ik heb meerdere mensen gesproken. Sommige mensen zijn echt geschrokken en weten niet wat de toekomst hen brengt. Die waren echt even in paniek. Andere mensen bleven rustig en zijn echt van plan om hun persoonlijke verhaal in een brief aan de gemeente uiteen te zetten en de gemeente te vragen wat ze voor de bewoner kan betekenen. En dat zijn echt heel diverse verhalen. Iedereen zit hier met een andere achtergrond.’’

En hoe nu verder?

Wanneer de permanente bewoners zich schriftelijk of via een afspraak voor 23 maart melden bij de gemeente, wordt hier ‘zorgvuldig’ naar gekeken, legt woordvoerder Adwin Peeks uit. ,,Het zijn allemaal standaard procedures op basis van wetten en jurisprudentie die gelden voor dit soort situaties. Het is nogal een complex verhaal, afhankelijk van redelijk veel factoren en uiteraard ook de reacties van de bewoners.’’

In het kort is het zo dat als mensen niet reageren, de gemeente een besluit nemen over wel of niet doorzetten van het opleggen van een dwangsom (van 30.000 euro). Dienen mensen wel een zienswijze in, dan wordt na bestudering een besluit genomen over de dwangsom. Welke termijnen de gemeente hiervoor gaat gebruiken, is nog niet bekend, zegt Peeks.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu