Uitspraken rechtbank brengen weer onrust over stikstof: wat gebeurt er met boeren in Drenthe met gedoogregeling?

De stikstofproblematiek blijft veel Drentse boeren hoofdpijn bezorgen. Recente rechterlijke uitspraken zetten hun bedrijfsvoering weer op losse schroeven.

Sinds de geruchtmakende uitspraak van de Raad van State in mei 2019 probeert de overheid uit alle macht de stikstofuitstoot omlaag te brengen. De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen is een van de maatregelen.

Sinds de geruchtmakende uitspraak van de Raad van State in mei 2019 probeert de overheid uit alle macht de stikstofuitstoot omlaag te brengen. De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen is een van de maatregelen. Foto: Marcel Jurian de Jong

De rechtbanken in Zwolle en Utrecht oordelen dat de provincies, waaronder ook Drenthe, hun uitstoot van stikstof zonder vergunning niet zonder meer mogen gedogen. GroenLinks in de Staten van Drenthe wil nu weten wat het provinciebestuur hier gaat doen.

Nieuws

menu