Unicum: gehele oppositie in Emmen verwerpt begroting. 'Wat er nu gebeurt, dat kan echt niet'

Onvrede over nieuwbouwplannen voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK) heeft geleid tot een unicum in de Emmer gemeentepolitiek. De gehele oppositie stemde donderdagavond tegen de gemeentelijke begroting.

De voormalige entree van de dierentuin. Hier zou een nieuw pand moeten komen voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK). De manier waarop het college van burgemeester en wethouders dit voor elkaar wil krijgen, stuit op verzet van de oppositiepartijen in Emmen.

De voormalige entree van de dierentuin. Hier zou een nieuw pand moeten komen voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK). De manier waarop het college van burgemeester en wethouders dit voor elkaar wil krijgen, stuit op verzet van de oppositiepartijen in Emmen. Foto: DvhN

De partijen vinden dat het college van burgemeester en wethouders de nieuwbouw erdoor wil jassen, zonder dat er een inhoudelijke discussie heeft plaats gevonden over nut en noodzaak van de investering van zo’n 5,5 miljoen euro. Ook is er onvrede over de manier waarop de financiering wordt geregeld. ,,Er is maar voor 80 procent dekking en als we nu ja zeggen, zitten we aan deze investering vast’’, aldus VVD-raadslid Johan Scheltens.

Henk Huttinga (ChristenUnie), nestor van de raad: ,,Wij hebben nog nooit tegen de begroting gestemd, maar ik doe het nu wel. Met pijn in mijn hart. Er wordt afbreuk gedaan aan het budgetrecht van de raad. Eerst een gedegen plan, dan een inhoudelijke discussie en dan eventueel geld beschikbaar stellen. Dat is de juiste volgorde en niet andersom. Wat er nu gebeurt, dat kan echt niet.’’ Naast de VVD en de ChristenUnie stemden ook D66, de SP, LEF!, 50-Plus en GroenLinks tegen. Van de PVV, ook een oppositiepartij, was niemand aanwezig.

Het Centrum Beeldende Kunst maakt nu gebruik van twee locaties: de oude melkfabriek in Noordbarge en het voormalige Afrikahuis in de oude dierentuin (ook wel Rensenpark genoemd). Het college van burgemeester en wethouders koerst op nieuwbouw voor het CBK op de plek van het zwaar verouderde Biochron bij de entree van het voormalige dierenpark. De al bestaande kelderruimtes zouden in dat geval hergebruikt kunnen worden.

Begin deze week, toen voor het eerst werd vergaderd over de begroting, werd al duidelijk dat de oppositie hier grote moeite mee had. VVD’er Scheltens nam het voortouw en wees erop dat de financiële situatie van de gemeente de afgelopen jaren flink is verslechterd. Daarom zouden ook nieuwbouwplannen voor het CBK zeer kritisch tegen het licht moeten worden gehouden.

Volgens de liberaal heeft het CBK geen bovenregionale functie en is het aantal bezoekers met rond de tienduizend per jaar beperkt. Het bieden van tentoonstellingsruimte kan in zijn ogen ook op andere al bestaande plekken in de gemeente Emmen. ,,Kies je voor nieuwbouw op de plek van het Biochron, dan is er geen weg meer terug. Een investering van 5,5 miljoen euro, waarvoor de komende tientallen jaren steeds ruim twee ton opzij moet worden gelegd. En daar komt de exploitatiesubsidie voor het CBK dan nog bij.’’

Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) gaf aan dat het nieuwe pand ook andere gebruikers moet gaan krijgen. CDA-raadslid René Wittendorp sprak van een ‘mooie ontwikkeling’ en zei er vertrouwen in te hebben dat het college met definitieve plannen bij de raad terugkomt. De stemming bij de oppositie werd er niet anders van. Een voorstel van de oppositie om het plan uit de begroting te krijgen, kreeg geen steun van Wakker Emmen, PvdA en CDA. Even later stemde de ontstemde oppositie morrend tegen de gehele begroting.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu