Wordt Emmen een universiteitsstad? Nou ja, het begin is er

De Rijksuniversiteit Groningen spreidt de vleugels in het Noorden uit. De instelling verbindt zich aan Emmen met de deelname aan de ontwikkeling van een campus aan de Van Schaikweg.

Bestuursvoorzitter Arwin Nimis van het Drenthe College op de plek aan de Van Schaikweg waar de campus moet komen.

Bestuursvoorzitter Arwin Nimis van het Drenthe College op de plek aan de Van Schaikweg waar de campus moet komen. Foto: Jan Anninga

Om nu te zeggen dat Emmen een universiteitsstad wordt, is wat overdreven, maar volgens wethouder Raymond Wanders (PvdA) wordt Emmen wel een studiestad, waar je zowel voor mbo, hbo als wo terecht kunt. De gemeente sloot vrijdag met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), hogeschool NHL Stenden en het Drenthe College een overeenkomst om de gezamenlijke campus te ontwikkelen.

Universiteit van het Noorden

Het is een van de eerste concrete uitwerkingen van het project Universiteit van het Noorden, dat onder bestuursvoorzitter Jouke de Vries enkele jaren geleden van start is gegaan. Onder leiding van De Vries oriënteert de universiteit zich meer op de eigen regio. In Emmen werkt nu een tiental onderzoekers op het gebied van polymeren. Dit moet de komende jaren worden uitgebreid tot andere sectoren van de groene chemie, de waterstofeconomie en zorg en technologie.

De RUG volgt daarmee eigenlijk het voorbeeld van NHL Stenden, zegt bestuurder Marc Otto van deze hbo-instelling. Die heeft twee grote vestigingen in Emmen en Leeuwarden en kleinere in Meppel, Assen en Groningen. Die spreiding is bewust om beter met diverse bedrijven en instellingen te kunnen samenwerken. Otto: „Daardoor kunnen studenten veel vaker projecten ‘in het echie’ doen, dat is voor hen leuker en ze leren er meer van.”

In Emmen zitten veel chemische bedrijven, die bijvoorbeeld werken aan kunststoffen van plantaardig materiaal. Bovendien wil Shell hier een waterstoffabriek bouwen. Woensdag besluiten Provinciale Staten over het voorstel die fabriek met 1,6 miljoen euro te subsidiëren. Dit soort nieuwe projecten biedt studenten tal van mogelijkheden onderzoek uit te voeren. Daarmee is het de bedoeling dat de doeners van het mbo veel samenwerken met de denk-doeners van het hbo en de denkers van het wo. De initiatiefnemers denken dat dit heel belangrijk is, omdat bij het duurzaam maken van de economie veel vaker samenwerking nodig is tussen theoretische en praktische mensen dan in het verleden.

40 miljoen euro voor nieuwbouw

Bestuursvoorzitter Arwin Nimis van het Drenthe College heeft, na goedkeuring van zijn raad van toezicht, alvast 40 miljoen euro op zak voor nieuwbouw aan de Van Schaikweg. Hij wil het geld investeren in nauw overleg met NHL Stenden en de gemeente Emmen. De nieuwbouw moet goed aansluiten op de gebouwen van NHL Stenden. „Eigenlijk moet je niet meer het idee hebben dat je bij ons bent of bij NHL Stenden, maar op de campus.”

De universiteit heeft nog geen bouwplannen in Emmen. Voorlopig brengen nog maar zo’n tien onderzoekers (een deel van) hun werktijd in Emmen door en zij genieten gastvrijheid van NHL Stenden. Op termijn komen er meer onderzoekers en studenten naar Emmen.

Het project moet niet alleen studenten en onderzoekers meer kansen bieden om met bedrijven samen te werken, het moet er ook toe leiden dat minder jongeren uit Zuidoost-Drenthe wegtrekken om elders te studeren en het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu