VVD Drenthe wil vergoeding om stagebedrijven te stimuleren stagiairs aan te blijven nemen

Een stagiair aan het werk. Foto: Harry Tielman

Dankzij de coronacrisis hebben veel studenten moeite om een stage te vinden of hebben hun stage noodgedwongen stopgezet. Daarnaast hebben potentiële stagegevers door de crisis andere (financiële) prioriteiten. De VVD Drenthe wil met een subsidie voor stageplaatsen dit probleem oplossen.

Statenlid Annigje Udinga werd over het onderwerp ingelicht door MKB Drenthe, die een oproep deed om een subsidie voor stageplaatsen in Drenthe op te starten. Sinds augustus 2020 is hetzelfde idee in Friesland ingesteld. Samen met D66 en Forum voor Democratie is er een motie opgesteld, die tijdens de komende Statenvergadering wordt ingediend.

De Drentse regeling is bedoeld om bedrijven en organisaties te blijven stimuleren om te investeren in hun toekomstige medewerkers. „De tegemoetkoming kan de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen, zodat studenten geen achterstand oplopen. Met deze maatregel steunen we onze Drentse bedrijven en investeren we gelijktijdig in ons onderwijs”, vertelt Udinga.

In de motie wordt voorgesteld om ondernemingen en organisaties op korte termijn met een subsidie te stimuleren om een stageplaats aan te bieden aan studenten van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo. „Laten we hopen dat we met de hulp van deze regeling snel meer studenten aan een goede stage kunnen helpen”, besluit Udinga.

Nieuws

Meest gelezen

menu