VVD Hoogeveen: 6 miljoen besparing mogelijk op ambtelijke samenwerking met De Wolden

Roelof Bisschop (VVD) tijdens de videovergadering van de gemeenteraad. Hij ziet mogelijkheden voor een miljoenenbesparing op de ambtelijke samenwerking met De Wolden Foto: DvhN

De VVD in Hoogeveen komt over twee weken met een plan hoe Hoogeveen 6 miljoen euro kan besparen op de ambtelijke samenwerking (SWO) met De Wolden. ,,Hoogeveen wordt nu ernstig benadeeld’’, stelde raadslid Roelof Bisschop.

Volgens hem is de huidige verdeling van kosten tussen beide gemeenten (70 procent voor Hoogeveen en 30 procent voor De Wolden) niet realistisch gezien het aantal inwoners en de oppervlakte van beide gemeenten. ,,Een inwoner van Hoogeveen betaalt nu veel meer dan een inwoner van De Wolden.’’

Verdeling van 60/40

Bisschop stelde voor de kostenverdeling te veranderen in 60 procent bijdrage voor Hoogeveen en 40 procent voor de ‘buurman’. Die ‘herijking’ levert Hoogeveen volgens de VVD 6 miljoen euro op, waardoor er geen pijnlijke bezuinigingen op kwetsbare groepen nodig zijn.

,,We komen op 23 april met een globaal plan waarmee het college naar samenwerkingspartner De Wolden kan’’, ontvouwde het VVD-raadslid donderdagavond tijdens het (video)debat over het bezuinigingspakket van 5 miljoen euro.

Zwaar weer

Hoogeveen zit in financieel zwaar weer en moet alle zeilen bijzetten om dit jaar uit de rode cijfers te blijven. Het college wil het mes zetten in bijna veertig posten.

Burgemeester Karel Loohuis ziet niets in het alternatieve bezuinigingsvoorstel van de VVD. ,,Een andere kostenverdeling legt een bom onder deze samenwerkingsvorm’’, stelde hij. Volgens hem is een kostenverdeling op basis van inwoners en grondgebied te simplistisch.

‘Naar inhoudelijk takenpakket kijken’

,,Je moet kijken naar het inhoudelijke takenpakket van de gemeenten’’, stelde Loohuis. ,,Dan praat je over andere grootheden in relatie tot bijvoorbeeld de sociaal-economische samenstelling van de bevolking, de werkloosheidscijfers, onderwijsvoorzieningen.’’ Hij noemde 70-30 een reële verdeling en wees ook op de voordelen van de samenwerkingsorganisatie.

,,Door de samenvoeging hebben we maar één leidinggevende laag, dat scheelt tonnen in de kosten. Bij een splitsing gaan we alleen maar veel méér betalen’’, waarschuwde Loohuis. ,,Dat schiet dus niks op.’’

‘Daarmee blaas je de SWO op’

Hij kreeg steun van het CDA en de ChristenUnie. ,,We moeten onze problemen niet neerleggen bij De Wolden’’, meende CDA-voorman Erik-Jan Kreuze. ,,Daarmee blaas je de SWO op.’’ Fractievoorzitter Wim Warrink (ChristenUnie) vond dat deze discussie los moet worden gekoppeld van het bezuinigingsvoorstel.

Een aantal partijen in de Hoogeveense gemeenteraad heeft grote problemen met de voorgestelde bezuinigingen die kwetsbare gezinnen, jongeren en kinderen dit jaar treffen. De vrees is dat deze zwakkeren in de samenleving op nog grotere achterstand worden gezet.

PvdA, SP, SGP, D66 en GroenLinks maakten daar een punt van. De PvdA toonde zich vooral bezorgd over de positie van kinderen. ,,Die worden door de bezuinigen dubbel geraakt’’, poneerde fractievoorzitter Inge Oosting.

D66 miste een inhoudelijke onderbouwing en beoordeling van de bezuinigingen. ,,Zo kunnen wij niet akkoord gaan’’, liet voorman Peter Scheffers weten.

‘Tenenkrommend’

De VVD miste lef, daadkracht en leiderschap bij het college. Raadslid Roelof Bisschop noemde het ‘tenenkrommend’ dat burgemeester en wethouders de twee maanden geleden ingestelde uitgavenstop al weer hebben teruggedraaid.

Het CDA wil dat het college ook de rest van dit jaar kijkt naar mogelijke besparingen en de uitgaven tegen het licht blijft houden. Fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze vreest, met het oog op de coronacrisis, namelijk voor ‘forse tegenvallers’. ,,We moeten scherp blijven.’’

Hij vindt dat Hoogeveen door het schrappen van onderdelen in het zogeheten kindpakket geen asociale gemeente wordt. Gezinnen met een laag inkomen konden via deze regeling speelgoed lenen, de fiets laten onderhouden of een aantal keren zwemmen zonder dat ze daarvoor hoefden te betalen. ,,Is dat wel een kerntaak van de gemeente,’’ vroeg Kreuze zich af.

Geen vet op de botten

Gemeentebelangen toonde zich bezorgd over het uitblijven van ‘vet op de botten’ doordat het college de zoektocht naar nog eens 3 miljoen euro vanwege de coronacrisis heeft gestaakt. Die buffer is volgens raadslid Aron Sieders wel nodig. De ChristenUnie kon met ‘pijn in het hart’ akkoord gaan.

Wethouder Jacob van der Heide liet weten dat de bezuinigingen onderdeel zijn van een groter plan om Hoogeveen weer gezond te maken. ,,We zullen elk dubbeltje omkeren’’, sprak hij. De wethouder verwacht op basis van dit bezuinigingspakket ‘een eindejaarsverwachting van nul of iets daarboven’.

Wethouder Gert Vos liet nog weten dat alleen kritisch is gekeken naar posten waar geen wettelijke verplichting, contract of toezegging voor is. ,,We hebben niet naar de inhoud gekeken.’’ Volgens hem wordt niets structureel geschrapt of stopgezet.

Over twee weken moet de gemeenteraad een besluit nemen over de bezuiniging van 5 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu