VVD Hoogeveen: Experiment met gratis parkeren

Als het aan de VVD in Hoogeveen ligt experimenteert de gemeente Hoogeveen op acht zaterdagen van dit jaar met het aanbieden van gratis parkeren.

Foto: Archief DvhN

Foto: Archief DvhN

De VVD roept het college van burgemeester en wethouders in Hoogeveen op tot een experiment met gratis parkeren. De liberalen willen zo een beeld krijgen van het effect van gratis parkeren op het aantal winkelbezoeken en de verblijfsduur van de consument in het centrum van Hoogeveen.

Superzaterdagen

In het plan voor de komst van zogeheten Superzaterdagen, opgesteld door het CDA, werd de gemeente al gevraagd het parkeren vrij te laten of met korting aan te bieden. Wethouder Anno Wietze Hiemstra wilde daar echter niet aan meewerken.

,,Een parkeerkaartje is nog altijd een barrière."

Onlangs pleitte hoogleraar en retaildeskundige Cor Molenaar in deze krant al voor het volledig afschaffen van betaald parkeren. Gemeenten die daartoe zijn overgegaan, trekken volgens hem 15 tot 20 procent meer publiek. ,,Een parkeerkaartje is nog altijd een barrière’’, liet Molenaar optekenen. Hij vroeg zich af waarom Hoogeveen het gratis parkeren op Superzaterdag niet wil uitproberen.

Onderscheiden van andere gemeenten

Dat is een kolfje naar de hand van de VVD, die schriftelijke vragen heeft gesteld. Volgens raadslid Mark Strolenberg kan Hoogeveen zich met gratis parkeren onderscheiden ten opzichte van andere gemeenten. ,,Een experiment op acht zaterdagen kan duidelijk maken hoeveel meer bezoekers Hoogeveen trekt en in welke mate de bestedingen toenemen.’’

Het invoeren van gratis parkeren zal financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Volgens een woordvoerster brengt een gemiddelde zaterdag zo’n 11.000 euro in het laatje. Over acht zaterdagen loopt dat dus aardig in de papieren. ,,Daarover gaan we graag in gesprek’’, zegt raadslid Strolenberg. De VVD is van mening dat het verlagen of afschaffen van parkeertarieven structureel positieve effecten oplevert, zoals minder leegstand, meer dagtoeristen en een stijging van werkgelegenheid.

Brandbrief

Detailhandel Nederland stuurde zaterdag een brandbrief waarin zij gemeenten opriep onderzoek te doen naar het afschaffen en verlagen van de parkeertarieven.

In Assen en Emmen is het parkeerbeleid ook al een tijdje een flink discussiepunt. Tot verdriet van de Asser middenstanders heeft de gemeente vorig jaar het betaald parkeren uitgebreid naar de avonduren en de zondagen. Dit vooral om de parkeergarages voller te krijgen. Dat is gelukt.

In Steenwijk is al ervaring opgedaan met gratis parkeren. Sinds het begin van 2015 hoeven automobilisten in het centrum geen kaartje meer te kopen. Alle betaalde plekken zijn omgezet naar blauwe zones. Door de afschaffing van het betaald parkeren loopt de gemeente Steenwijkerland jaarlijks per saldo een kleine twee ton aan inkomsten mis. De gemeente heeft de inkomstenderving binnen de begroting weten op te vangen.

Wat de effecten zijn van de afschaffing van het betaald parkeren is niet bekend. De ondernemers zeggen tevreden te zijn, maar cijfers over een eventuele toename van klanten en omzet zijn niet bekend. De gemeente heeft zelf geen onderzoek laten doen naar de gevolgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu