Vakantiepark De Hullen in Drijber vanaf september aan de slag met permanent wonen-vraagstuk

Veel Drentse parken worstelen met permanente bewoning. Foto: Marcel Jurian de Jong

Bewoners van Vakantiepark De Hullen in Drijber gaan zelf onderzoeken of permanent wonen op hun park mogelijk is. Ze beginnen in september en worden ondersteund door een werkgroep van de provincie.

Het gaat om een proef, die onderdeel is van het provinciale project Vitale Vakantieparken. De provincie, gemeenten, recreatie-ondernemers, recreatieschap Drenthe en RECRON werken samen om het aantal excellente vakantieparken in Drenthe te verdubbelen. Het aantal vakantieparken dat niet aan deze maatstaven voldoet, moet over vier jaar met de helft zijn teruggedrongen.