Vakantiepark Het Timmerholt in Westerbork moet gekapte bomen vervangen. Beheerder is zich van geen kwaad bewust en wil zo snel mogelijk met de gemeente Midden-Drenthe om tafel

Vakantiepark Het Timmerholt in Westerbork moet de bomen, die eind mei op het terrein werden gekapt, vervangen. Doet het bedrijf dit niet, dan volgt een dwangsom.

Een bewoner van een vakantiehuis kijkt toe terwijl de gekapte bomen worden afgevoerd.

Een bewoner van een vakantiehuis kijkt toe terwijl de gekapte bomen worden afgevoerd. Foto: DVHN

De gemeente Midden-Drenthe bestempelt de bomenkap als illegaal. Voor het vellen van een deel van het bosperceel had de parkleiding een vergunning moeten aanvragen. En omdat de gemeente die niet zonder meer zou hebben verleend, wordt er nu een herplantplicht opgelegd met een dwangsom als stok achter de deur.

Parkbeheerder Marcel Bos is zich van geen kwaad bewust. Hij zegt te hebben gehandeld in de volle overtuiging dat hij volgens de regels te werk ging. Van de provincie, die waakt over de (broedende) vogels, kreeg hij groen licht. Een ecologische scan toonde aan dat geen nesten werden verstoord. Hij telde daarbij op dat in de gemeente Midden-Drenthe bomen tot een diameter van 40 centimeter zonder vergunning mogen worden gekapt.

In bepaalde gevallen wordt op grond van bestemmingsplan beschermd

In een reactie laat een woordvoerster van de gemeente weten dat de kap op het terrein van Het Timmerholt niet onder de gemeentelijke uitzonderingen valt. In bepaalde gevallen worden houtopstanden op grond van het bestemmingsplan beschermd.

De bomenkap was bedoeld om de verplaatsing van een loods mogelijk te maken. Daar heeft Bos, nadat de bomen waren geveld, wél een vergunning voor aangevraagd. In afwachting van de afwikkeling van de bomenkap heeft de gemeente deze aanvraag in de wacht gezet, stelt de woordvoerster.

De omvang van de kap is niet geheel duidelijk. In de gemeenteraad werd onlangs gesproken over een perceel van duizend vierkante meter. Volgens Bos gaat het om een deel van een perceel met een oppervlakte van 300 tot 350 vierkante meter.

De parkbeheerder wil op korte termijn met de gemeente om tafel om zijn standpunten duidelijk te maken en om toelichting te geven op de gekozen handelwijze.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu