Van zandkorrel tot zonnepark. Wat komt kijken bij de bouw van zonneparken?

Zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond, vooral in Drenthe en in Groningen. Hoe komen die tot stand?

In Beilen staat een zonnepark op plas De Mussels.

In Beilen staat een zonnepark op plas De Mussels. Foto: Jeroen Kelderman

Groningen en Drenthe produceren verreweg de meeste zonne-energie uit zonneparken, vergeleken met de rest van het land. Plannen zoals de zonneroute A37 zullen dit alleen maar versterken. Hier worden zonnepanelen langs de snelweg tussen Hoogeveen en de Duitse grens neergezet. Naar verwachting kan hier 140 mega-watt aan zonne-energie worden opgewekt. Dat kan 35.000 gezinnen van stroom voorzien. Ter vergelijking: dat is meer dan de meeste provincies vorig jaar produceerden met zonneparken.

Nieuws

menu