Vastgoedeigenaar geeft opdracht om zo'n 200 duiven in het centrum van Assen te doden: 'Een verwerpelijke actie'

Zo’n 200 duiven in het centrum van Assen zijn het afgelopen jaar gedood in opdracht van een vastgoedeigenaar. De gemeente wist nergens van en noemt de actie ‘verwerpelijk’.

Duiven op het Koopmansplein in Assen.

Duiven op het Koopmansplein in Assen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Vlak voor het zomerreces leek de duivenproblematiek in de Drentse hoofdstad na jaren van klachten en ellende te worden opgelost. Assen presenteerde een aanvalsplan waarin iedere betrokkene zich kon vinden: een duivenhok op het dak van het gemeentehuis en een voerverbod in het centrum. Zelfs de vrouw die de vogels dagelijks bijvoert op het Koopmansplein kan leven met het plan.

Geen happy end

Maar van een happy end is geen sprake nu blijkt dat een aanzienlijk deel van de duivenpopulatie de nek is omgedraaid. Vastgoedontwikkelaar Leyten uit Rotterdam, eigenaar van winkelpanden aan de Weierspoort, schakelde eind vorig jaar een ongediertebestrijder in om de overlastgevende duiven te verjagen. Dat gebeurde na klachten van huurders zoals de HEMA.

Het bedrijf Rentokil Pest Control, gespecialiseerd in het bestrijden van onder meer duiven, plaatste vanghokken op het dak van de HEMA. Vette pech voor de stadsduiven, zogeheten verwilderde huisduiven, die in zo’n kooi stapten. Zo’n tweehonderd gevangen exemplaren werden volgens Rentokil gedood door ze te vergassen met CO2. Hout- en tortelduiven, die wel beschermd zijn, werden elders weer vrijgelaten.

‘Verwerpelijk’

Het is in Nederland toegestaan om stadsduiven onder strikte voorwaarden te doden. Maar Assen distantieert zich ten stelligste hiervan, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Ze noemt de werkwijze van Leyten ‘verwerpelijk’. „Dit is uitdrukkelijk niet de wijze waarop de gemeente de duivenoverlast aanpakt en wenst aan te pakken. Ons plak voorziet erin dat de duivenoverlast wordt tegengegaan waarbij nadrukkelijk oog is voor het welzijn van de duiven.”

Pas begin deze maand hoorde Assen over het vergassen van de duiven. Meteen volgde contact met de Rotterdamse vastgoedboer. Die bleek niet op de hoogte te zijn van de Asser plannen. „De pandeigenaar heeft naar aanleiding daarvan toegezegd meteen te stoppen met het laten vangen en doden van de duiven.”

Kwaad daglicht

Leyten is zich van geen kwaad bewust en vindt dat de gemeente het bedrijf in een kwaad daglicht stelt. Een woordvoerster spreekt van ‘goede bedoelingen’ om het winkelcentrum leefbaar te houden. „Wij vinden het vervelend dat winkeliers zoveel overlast hebben. Die missen klanten en inkomsten omdat duiven recht voor hun deur poepen.”

Raadsel

Eens in de tijd laait de discussie over de duiven weer op. Dit jaar werd het menens, mede door een brandbrief van bewoners van woontoren Colonnade. Die stelden onder andere dat het duizenden euro’s kost om besmeurde balkons schoon te maken. Dat maakte kennelijk indruk. Assen stelde zelfs een projectleider aan om het duivenprobleem voor eens en altijd te beteugelen.

Volgens de tellingen van Sovon Vogelonderzoek, de stichting die de situatie in kaart bracht, bestond de Asser duivenpopulatie uit zo’n 90 duiven. Het is de gemeente ‘een raadsel’ hoe Rentokil dan zo’n tweehonderd duiven heeft gevangen tussen eind vorig jaar en begin augustus. Rentokil stelt dat de duivenproblematiek in Assen vermoedelijk groter is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu