Vechtstromen vangt meer muskusratten

Vechtstromen vangt meer muskusratten

Waterschap Vechtstromen, met Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe als werkgebied, heeft vorig jaar zeventien procent meer muskusratten gevangen dan het jaar ervoor.

Waterschap Vechtstromen, met Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe als werkgebied, heeft vorig jaar zeventien procent meer muskusratten gevangen dan het jaar ervoor.

In 2015 ging het in totaal om ruim 3.800 muskusratten, 550 exemplaren meer dan in 2014. Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van oevers en dijken.

De verwachting van het waterschap is dat het aantal te vangen muskusratten dit jaar wederom zal stijgen. Door de relatief zachte winters van de voorbije jaren groeit de populatie muskusratten snel.

Vechtstromen houdt er een andere vangstrategie op na dan voorheen, vertelt Ria Broeze, dagelijks bestuurder van het schap: ,,Er worden meer gezamenlijke speuracties gehouden, zodat grotere gebieden tegelijk bekeken kunnen worden. Waarschijnlijk neemt het aantal muskusratten vanaf 2017 weer af. We hebben de situatie zo steeds beter onder controle.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu