Veehouder Thijs Hollander verliest 12 bunder land aan coöperatieve boerderij Herenboeren Assen: 'Dit past in het straatje van GroenLinks. Ik moet nu mijn koeien verkopen'

Veehouder Thijs Hollander is hevig ontstemd over de gemeente Assen. Twaalf hectare land dat hij pacht bij het buurtschap Rhee is toegewezen aan Herenboeren Assen. Hij moet zijn veestapel inkrimpen.

Herenboeren Assen pachten 20 hectare bij Rhee.

Herenboeren Assen pachten 20 hectare bij Rhee. Foto: Harry Tielman

De in Heidenheim even buiten Assen wonende Hollander ziet zijn bedrijfsvoering in gevaar komen. Hij heeft namelijk geen alternatief stuk land toegewezen gekregen.

Vieze smaak

De consequentie is dat hij, door de grondgebondenheid en stikstof- en fosfaatregels, nu noodgedwongen een deel van zijn 95 koeien moet verkopen. ,,Dit kost me geld, we hebben een behoorlijke scheur aan de broek’’, zegt hij. ,,Ik heb hier een hele vieze smaak van in de mond.’’

Herenboeren is een coöperatieve boerderij waar op een duurzame manier producten worden geteeld en dieren worden gehouden. De Herenboeren pachten van de gemeente twintig hectare grond bij Rhee.

‘Politiek spel GroenLinks’

Het is een initiatief van Hans en Anita Marskamp uit Loon. Zij zijn ook de drijvende krachten achter Herenboeren. Hans Marskamp zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Assen en is voorzitter van de vier leden tellende fractie van GroenLinks. GroenLinks zit sinds 2018 in het college.

Hollander kan het maar op een manier bekijken. ,,Hier is een politiek spel gespeeld, met Marskamp als aanstichter. Dit past precies in het straatje van GroenLinks. Maar ik ben flink de dupe.’’ De veehouder kreeg van de gemeente te horen dat zijn pachtcontract per 1 november niet meer wordt verlengd. ,,Omdat ik een contract heb dat jaarlijks moet worden verlengd, kon ik er niets tegen inbrengen. Dat je al 35 jaar pacht, maakt kennelijk geen verschil.’’

IJskoud meegedeeld

De twaalf hectare die Hollander bij Rhee pacht, gaat naar Herenboeren. Evenals zes hectare van veehouder Bert Bonder uit Ubbena. Bonder is eveneens boos, vooral ook over de manier van doen. ,,Het werd ons ijskoud meegedeeld. We pachten de grond al twintig jaar. Betalen altijd keurig op tijd en onderhouden de bermen. Dan denk ik toch echt: dat kant toch wel beetje anders.’’

Bonder is minder zwaar gedupeerd dan Hollander. ,,Wij raken zes hectare kwijt en kunnen dat opvangen. Voor Hollander gaat het om twaalf van de 62 hectare die hij heeft. ,,Dat raakt je direct met stikstof- en fosfaatregels.’’

Dood paard

Beide boeren begrijpen ook niet waarom niet samen met andere pachters geprobeerd is enige compensatie voor hen te zoeken. ,,Dan had de pijn een beetje kunnen worden verdeeld, zegt Hollander.’’ Bonder sluit zich daarbij aan: ,,Er is niet gezocht naar oplossingen.’’ Ook Bonder heeft geen bezwaar gemaakt. ,,Dat is toch trekken aan een dood paard. Ik heb het al druk genoeg.’’

Marskamp zegt het raar te vinden dat de politiek hierbij betrokken wordt. ,,Dat staat volledig los van elkaar. Het college heeft een afweging gemaakt na een verzoek van Herenboeren en geoordeeld dat het een goed en duurzaam initiatief is. Dat het vervelend is voor de betrokken boeren dat zij van hun grond worden afgezet, dat snap ik. We hebben een gesprek met beide boeren gehad en dat was prettig.’’

Verantwoordelijk wethouder Mirjam Pauwels (VVD) is met vakantie. Waarnemer Bob Bergsma (D66) bevestigt dat bij de afweging ,,absoluut geen politiek belang heeft meegespeeld. We hebben in dit specifieke geval het maatschappelijk belang zwaarder laten wegen dan dat van de pachter. Of er voor de boeren gekeken is naar andere pachtmogelijkheden weet ik niet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu