Veehouders moeten wintervoorraad aanspreken. Boeren snakken naar nog ‘mooie snee’ in najaar

De gortdroge zomer heeft in de afgelopen maanden bij met name de veehouders gezorgd voor een uitermate schrale grasoogst. Een deel van de agrariërs, vooral die op de hoge zandgronden, haalde amper gras van de dorre en vergeelde weide zodat ze óf hun nog aanwezige wintervoorraad moesten aanspreken óf extra ruwvoer moesten bijkopen. De grasdrogerij in Ruinerwold lag in de afgelopen maand zelfs enkele weken stil omdat er geen aanvoer meer kwam. Maïs heeft eveneens geleden onder de droogte waardoor kwaliteitsverlies optrad.

Veehouder Jan Brouwer in Nijeveen: "Voeren met vers gras hebben we anderhalve maand stilgezet.”

Veehouder Jan Brouwer in Nijeveen: "Voeren met vers gras hebben we anderhalve maand stilgezet.” Foto: Wilbert Bijzitter

Van de afgelopen vijf jaar waren er vier waarin de zomers droog en extreem warm waren. In dat opzicht spande 2018 de kroon. Als gevolg van klimaatverandering komen weersextremen zoals extreme hitte, langdurige droogte, hevige neerslag en overstromingen steeds vaker voor in Nederland. Verschillen waren er wel, in de regio’s waar wordt geboerd op veengronden, zoals in Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel waren de gevolgen van de langdurige droogte voor de gewassen minder desastreus dan voor de hoge zandgronden in het oosten van Drenthe. Landelijk hadden De Achterhoek en de provincies Limburg en Noord-Brabant zwaar te lijden.