Veel animo voor gratis maandverband en tampons in Coevorden. Vrouwen die niet genoeg geld hebben kunnen discreet menstruatieproducten meenemen

Gratis maandverband en tampons beginnen hun weg te vinden naar de doelgroep in de gemeente Coevorden. Bij een van de uitgiftepunten, het verzamelgebouw Ravelijn Verbindt in Coevorden, wordt er volgens coördinator Helma Bosgraaf inmiddels veel gebruik van gemaakt.

Nina Jasperse (rechts) vertelt in Ravelijn Verbindt over menstruatiearmoede. Links opbouwwerker Helma Bosgraaf.

Nina Jasperse (rechts) vertelt in Ravelijn Verbindt over menstruatiearmoede. Links opbouwwerker Helma Bosgraaf. Foto: Jan Anninga

Daar liggen de menstruatieproducten discreet op verschillende plekken, zoals de damestoiletten maar ook in mandjes bij gebruikers van het gebouw. Ravelijn Verbindt biedt onderdak aan bijvoorbeeld de Voedsel- en Kledingbank en Vluchtelingenwerk.

Nieuws

menu