Veel baby's in Groningen, mensen vertrekken uit aardbevingsgemeente

Nederland heeft er het afgelopen jaar bijna 111.000 inwoners bij gekregen. Daarvan wonen er 321 mensen in Groningen en 3.124 in Drenthe. Dat is de snelste groei in vijftien jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In ongeveer de helft (17) van de in totaal 35 gemeenten is het inwoneraantal in 2016 gedaald. De daling is het sterkst in de Groningse gemeenten Vlagtwedde (-2,65 procent), Loppersum (-1,42 procent) en Stadskanaal (-1,09 procent). In de ‘aardbevingsgemeente’ Loppersum vertrokken opvallend veel mensen. Tegenover 579 verhuizingen naar andere gemeenten stonden maar 441 mensen die juist naar Loppersum toe kwamen. Voor de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal lijkt vergrijzing, en daarmee meer overlijdens dan geboortes, de voornaamste oorzaak van het dalende inwoneraantal.

Tekst gaat door onder de kaart. Klik op een gemeente om de absolute aantallen te lezen.


Een opvallende stijger in het Noorden is de gemeente Noordenveld. De gemeente had op 1 november 2016 32.886 inwoners, 5,95 procent meer dan op 1 januari 2016, toen het aantal inwoners 31.039 bedroeg. Het opvallend hoge cijfer heeft een administratieve oorzaak: nareizende gezinsleden van in de gemeente geregistreerde asielzoekers. Deze 'nareizigers', 2117 in totaal, wonen niet in de gemeente. De daadwerkelijke bevolkingsgroei omvat 48 personen, bevestigt de gemeente.

Ook de gemeenten Haren (2,56 procent) en Tynaarlo (1,30 procent) groeien. In deze gemeenten vestigden zich het afgelopen jaar meer mensen dan er vertrokken.

Landelijk zijn de belangrijkste oorzaken van de snelle bevolkingsgroei de toegenomen immigratie en afgenomen emigratie. Ook het geboorte-overschot speelt een rol: het aantal geboorten lag landelijk ongeveer 24.000 hoger dan het aantal sterfgevallen. Van een groot geboorteoverschot is alleen in de stad Groningen sprake, daar waren 613 geboortes meer dan het aantal overlijdens.

Lichte toename

Het totale aantal inwoners van zowel Groningen als Drenthe is het afgelopen jaar licht toegenomen. In Groningen waren op 1 november 2016 584.042 inwoners, 0,05 procent en 321 mensen meer dan het inwoneraantal van 583.721 mensen op 1 januari 2016. In Drenthe steeg het inwoneraantal met 0,63 procent en 3.124 mensen: in november waren er 491.753 Drenten tegenover 488.629 op 1 januari. De groei in Drenthe is gedeeltelijk te verklaren door de nareizigers die geregistreerd zijn in Noordenveld.

Van alle Nederlandse gemeenten groeien de vier grote steden het snelst. Nederland telt nu bijna 17,1 miljoen inwoners.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu