Veel graafschade honden bij dijk Schutlanden in Hoogeveen ('het zijn niet altijd kleine gaten')

Gravende honden veroorzaken schade aan dijken in Drenthe en Overijssel Foto: WDO Delta

Gravende honden aan dijken in onder meer Hoogeveen en Meppel kosten waterschap Drents Overijsselse Delta steeds meer geld. Het aantal schades neemt al jaren toe. Het waterschap overweegt een publiekscampagne.

Uit de recente voorjaarsinspectie is naar voren gekomen dat het aantal schades door gravende honden aan dijken opnieuw is toegenomen. Op 184 plekken constateerden de inspecteurs meerdere gaten. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 131 locaties. Een forse toename.