Veel graafschade honden bij dijk Schutlanden in Hoogeveen ('het zijn niet altijd kleine gaten')

Gravende honden veroorzaken schade aan dijken in Drenthe en Overijssel Foto: WDO Delta

Gravende honden aan dijken in onder meer Hoogeveen en Meppel kosten waterschap Drents Overijsselse Delta steeds meer geld. Het aantal schades neemt al jaren toe. Het waterschap overweegt een publiekscampagne.

Uit de recente voorjaarsinspectie is naar voren gekomen dat het aantal schades door gravende honden aan dijken opnieuw is toegenomen. Op 184 plekken constateerden de inspecteurs meerdere gaten. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 131 locaties. Een forse toename.

Het waterschap, dat zich uitstrekt van Deventer tot Assen en ruim 1100 kilometer dijk beheert, is steeds meer geld kwijt aan herstel van de graafschade door honden die op de dijken of in de uiterwaarden worden uitgelaten.

Mollen of muizen

Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de WDO Delta niet. Volgens woordvoerder Herald van Gerner reageren viervoeters mogelijk op mollen of muizen. ,,Die horen of ruiken ze, waarna de honden gaan graven.’’

De problemen doen zich vooral voor bij dijken in stedelijke gebieden. In Drenthe gaat het om Hoogeveen en Meppel. In Hoogeveen registreerde het waterschap 22 locaties met meerdere door honden gegraven gaten.

,,Er zijn veel graafschades langs de Hoogeveense Vaart bij de wijk Schutlanden’’, weet Van Gerner. In Meppel gaat het om negen locaties langs de Hoogeveense Vaart en Oude Vaart.

‘Niet altijd kleine gaten’

Het waterschap neemt de graafschade door honden serieus. ,,Het zijn niet altijd kleine gaten’’, stelt Van Gerner. ,,Ik heb foto’s gezien waarbij grote honden tot hun middel in een gat verdwenen.’’

Volgens hem staan mensen nauwelijks stil bij de gevolgen. ,,Er ontstaat schade aan de grasmat. Die dient als ‘beschermdeken’ voor de dijk. Bij veel regenval of hoog water bestaat het risico dat zand uitspoelt waardoor de gaten groter kunnen worden. Dan kunnen wel kwetsbare plekken in dijken ontstaan.’’

Borden

Op een aantal locaties wijst het waterschap hondenbezitters met borden op het voorkomen van graafschade. ,,Als we honden daadwerkelijk zien graven, spreken we de eigenaar daar op aan’’, zegt Van Gerner.

Volgens hem zijn dat geen vervelende gesprekken. ,,Ze tonen wel begrip. De baas van de hond is zich er ook vaak niet bewust van, omdat het uit het zicht gebeurt.’’

Waterschap Drents Overijsselse Delta roept hondenbezitters op alert te zijn op het gedrag van hun honden en beraadt zich op mogelijkheden om dit soort schades zoveel mogelijk te voorkomen.

‘Bewustwording’

,,We denken aan een betere bewustwording door voorlichting of een publiekscampagne. Geen boetes, nee. We doen een beroep op het gezonde verstand van mensen.’’

Behalve schades door gravende honden heeft het waterschap ook last van muizen. Het verschilt echter wel sterk per gebied. Van Gerner: ,,Op sommige stukken is de bovenste laag een gatenkaas. Maar er zijn ook plekken waar ze niet veel aanwezig zijn of waar de muizenpopulatie lijkt af te nemen.’’

Andere waterschappen die in Drenthe actief zijn hebben niet of nauwelijks met graafschade door honden te maken, blijkt uit een telefonische rondgang.

‘Incidenten’

Waterschap Hunze en Aa’s, dat zo’n 850 kilometer aan dijken beheert, spreekt van ‘incidentele gevallen’. ,,We constateren wel eens graafschade door honden, maar het is geen groot probleem’’, zegt woordvoerder Jeanette Bolhuis. Het waterschap heeft meer te stellen met schades door muskus- en beverratten.

Waterschap Vechtstromen, onder meer actief in Zuidoost-Drenthe, beheert geen dijken.

De muskusrattenvangst in Noordoost Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. De waterschappen krijgen de populatie steeds beter onder controle, is de uitleg. Vergeleken met 2018 daalden de vangsten van 15.645 naar 12.721. Een daling van afgerond 19 procent.

Stijging

In Hunze en Aa’s steeg het aantal gevangen muskusratten in 2019 (4058) sterk ten opzichte van een jaar eerder (2593). Volgens woordvoerder Jeanette Bolhuis lag de focus vorig jaar op de bestrijding van ‘het binnenland’.

,,Dat is onder controle. Langs de grens met Duitsland zitten gebieden die intensiever bestreden moeten worden. De verwachting is dat de populatie in 2020 zal dalen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu