Veldbezoek verhoging bodem Zeegserloopje: komt mijn huis niet onder water te staan?

Afgelopen zomer hield het waterschap een veldbezoek bij het Zeegserloopje, waar het uitleg gaf aan omwonenden over het verhogen van de waterstand. Foto DVHN Archief/Jaspar Moulijn

‘’Kijk, een weidebeekjuffer.” Waterschap Hunze en Aa’s hield woensdagavond zijn eerste van vier veldbezoeken om het plan voor de verhoging van het waterpeil in het Drentsche Aa gebied toe te lichten.

Veldbezoek, of anders gezegd een wandelexcursie, door het gebied. De opkomst is teleurstellend op deze stikkend warme zomeravond. Slechts vier omwonenden en belanghebbenden rondom het Zeegserloopje staan op het zandpad van de Zeegsersteeg te wachten.

Er zijn zeker acht medewerkers van waterschap, provincie en Staatsbosbeheer om toelichting te geven.

Beekbodem

Projectleider Willem Kastelein van waterschap Hunze en Aa’s legt uit wat de stand van zaken is van het verhogen van de beekbodem in het stroomdal van de Drentsche Aa. Behalve het Zeegserloopje willen de planmakers ook het waterpeil van het Taarloschediep en Anloërdiep verhogen, totaal over 3,8 kilometer.

Het gebied rond de beken wordt natter waardoor zeldzame planten, vissen en insecten meer kans krijgen zich te ontwikkelen. Kosten 1,3 miljoen euro.

,,Kijk een weidebeekjuffer”, roept boswachter Kees van Son ineens. Hij wijst staande op een brug over het Zeegserloopje naar een waterplant. Daarop zit ie, de weidebeekjuffer. Een libelle zou een leek zeggen. Maar we hebben het over een zeldzaam soort, legt Van Son uit. „Een paar jaar geleden kwam hij hier nog niet voor.”

Zand en houtsnippers

Op deze plek wil het waterschap zand en houtsnippers in het beekje gooien om de bodem vijftig centimeter omhoog te brengen. Nou ja gooien, dat gebeurt met een grote slang op een haspel, die zand in het water spuugt. Om te voorkomen dat zware voertuigen de oevers in het kwetsbare gebied aantasten, legt Willem Kastelein uit.

,,Komt ons huisje niet onder te staan als het waterpeil verhoogd wordt?”, vraagt Willem Pauwels uit Schipborg zich af. Met zijn zus bezit hij Het Vossenhol, het zomerhuis dat middenin het stroomdal ligt. ’s Winter staat het water al vlak voor deur.” Met hoogtekaarten legt Kastelein uit dan zij droog blijven zitten. ,,Het water komt niet dichter bij uw huis.”

Bekonkeld

Egbert van Veldhuizen heeft een huis en land dat grenst aan het Zeegserloopje. Hij is kritisch en vraagt zich af of de planmakers al niet veel bekonkeld hebben met belanghebbenden. Kastelein zegt dat met een aanwonende afspraken zijn gemaakt voor extra drainage in zijn tuin.

Het Drentsche Aa-gebied is een kwetsbaar beschermd natuurgebied waar uit oppervlaktewater drinkwater voor de stad Groningen wordt gewonnen. Dat betekent dat lang niet alles mag. De grond, het hout voor de beekverhoging moet aan de huidige stikstofeisen voldoen. Kastelein: ,,We moeten kijken of het haalbaar is. Zo niet, dan gaat het niet door.”

Donderdag is een veldbezoek voor de plannen met het Anloërdiepje en volgende week zijn er twee voor het Taarloschediep.

Nieuws

Meest gelezen

menu