Verbazing én vragen over 'windmolenakkoord' in Emmen

Verbazing én vragen over 'windmolenakkoord' in Emmen

n Een akkoord in Emmen om windmolens alsnog tegen te houden? CDA en PvdA weten van niets en de VVD en ook het CDA gaan er donderdag in de raad vragen over stellen.

n Een akkoord in Emmen om windmolens alsnog tegen te houden? CDA en PvdA weten van niets en de VVD en ook het CDA gaan er donderdag in de raad vragen over stellen.

Onder fracties in de gemeenteraad van Emmen heerst grote verbazing over een akkoord dat de drie coalitiepartijen Wakker Emmen, PvdA en CDA zouden hebben gesloten over het terugdringen van de windmolens. Dat meldde het weekblad Emmen.nu vorige week op basis van een interview met het raadslid Henk Linnemann, de windmolenspecialist van Wakker Emmen.

Dat akkoord is er ook helemaal niet, meldt fractievoorzitter Raymond Wanders van de PvdA. ,,Waarschijnlijk wordt gedoeld op het bestuursakkoord, dat de coalitiepartijen sloten aan het begin van deze raadsperiode.' Daarin wordt inderdaad gesteld dat de drie partijen hun best doen om de komst van windmolens tegen te houden.

Die wens is allang achterhaald door de werkelijkheid: gedwongen door de provincie zag de gemeenteraad zich genoodzaakt om akkoord te gaan met de komst van 95,5 megawatt aan windmolens – onder de restrictie dat Emmen zelf de regie in handen mag nemen.

Linnemann zelf verschaft opheldering. Hij erkent dat hij het artikel grotendeels zelf heeft geschreven, op verzoek van de redactie van Emmen.nu, maar dat het intro en de kop door de redactie van het blad zijn aangepast. Boven het artikel staat 'Windmolens zijn een vorm van landschapsgenocide'. ,,Het lijkt alsof ik dat zeg maar als je het verhaal leest begrijp je dat het citaat komt van Eric Smaling.'' Smaling is Tweede Kamerlid voor de SP.

Het is overigens al de tweede keer dat leden van Wakker Emmen zich met een paginagroot artikel manifesteren in Emmen.nu en op die manier de indruk wekken dat ze dwars tegen de lijn van hun wethouders ingaan. ,,Dat is niet zo'', zegt Linnemann, ,,We zijn dan wel noodgedwongen akkoord gegaan met de komst van windmolens maar dat wil niet zeggen dat we niet alles in het werk moeten stellen om ze te voorkomen en te vervangen door bijvoorbeeld andere vormen van groene energie. Iedereen is tegen windmolens, maar PvdA en CDA doen er verder niet zo veel aan, wij wel.''

Linnemann ziet inmiddels wel in dat zulke verhalen meer kwaad dan goed doen. ,,Nee, dit doen we niet weer op deze manier. Het zorgt alleen maar voor verwarring.''

Johan Scheltens van de VVD heeft inmiddels vragen ingediend die donderdag in de raad behandeld worden. Behalve vragen aan het college wil hij van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen ook weten of zij achter de opmerking in de kop staan, dat windmolens een vorm van landschapsgenocide zijn. Woensdag, een dag nadat deze krant contact had opgenomen met Wakker Emmen, kwam de partij via fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma met een korte verklaring over het gewraakte artikel. ,,De passage is de uitleg van de journalist.'' De VVD vraagt zich ook af waarom Wakker Emmen een week lang niets heeft ondernomen om het artikel recht te zetten en de bevolking dus in de waan te laten dat er inderdaad een akkoord tussen de coalitiepartijen gesloten was.

Nieuws

menu