Verbijstering bij Stadspartij Plop over tegenvaller sporthal Marsdijk Assen

Het gemeentehuis in Assen. Eigen foto

Stadspartij Plop in Assen is verbijsterd over een tegenvaller van ruim 200.000 euro bij de verduurzaming van de sporthal Marsdijk.

Plop had in de raadsdiscussie al gewezen op het risico van het lager uitvallen van de zogeheten SPUK-subsidie. B en W achtten de kans daarop klein.

Onbegrijpelijk

Nu blijkt echter dat de Hoge Raad al begin januari een uitspraak had gedaan waardoor de SPUK-subsidiekraan minder ver open ging. Plop vindt het onbegrijpelijk dat het college daar ten tijde van de discussie in de raad geen weet van had.

Voor het verduurzamingsproject werd uitgegaan van een subsidie van 467.000 euro. Dit kan nu hooguit 263.000 euro worden. De tegenvaller vindt zijn oorsprong in een uitspraak van de Hoge Raad op 10 januari 2020.

B en W: Risico’s beperkt

Dat is nadat het college het voorstel van verduurzaming van de sporthal goedkeurde, maar wel ruim voordat de gemeenteraad haar besluit nam. In het consulterende overleg op 6 februari stelde Plop al vragen over het ontbreken van enige vorm van risico-inschatting over de SPUK-subsidie.

Plop-fractievoorzitter Henk Santing schrijft: ‘Het college kon hier toen niet op ingaan. In het besluitvormende overleg van 13 februari kon u zich wel vinden in onze constatering maar achtte u de risico’s beperkt.’

‘Uitleg flinterdun’

Hij stelt daarbij vast dat ‘juist in de week die u ter beschikking had naar aanleiding van onze vragen, de informatie over het Hoge Raad-besluit toch echt boven tafel had moeten komen. De informatie wás de tweede helft januari al aanwezig in de organisatie.’

De uitleg van B en W over hoe alles net toevallig langs elkaar heen is gelopen en de informatie het projectteam pas begin maart heeft bereikt, noemt Santing flinterdun. ‘Dat u vervolgens zo’n zes weken wacht met het informeren van de raad is verbijsterend.’

Dat de uiteindelijke tegenvaller volgens het college binnen het project is op te vangen, vindt Santing ‘alles behalve geruststellend. Het lijkt er op dat u het hele bedrag aan onvoorzien van 80.000 euro inmiddels hiervoor bestemd heeft.’

B en W zeggen in een toelichting dat afspraken zijn gemaakt om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Santing: ‘Dat klinkt nobel én schuldbewust. En terecht, want als u tijdens raadsvergaderingen aangesproken wordt op dit soort onderwerpen, kan het niet zo zijn dat we als raad vervolgens dit soort onaangename verrassingen terugkrijgen.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu