Verbod op lachgas en wensballonnen, geen lastige verkopers meer in de stad en niet meer met de fiets over de markt lopen. Meppel komt met nieuwe regelgeving

Ben je op je gemak aan het winkelen, word je lastiggevallen door een verkoper. Het is de gemeente ook opgevallen dat hierover steeds meer geklaagd wordt. Ook door de winkeliers zelf, want als ze voor de winkel staan houden ze klanten tegen. Daar gaat verandering in komen.

Mensen met de fiets die door de weekmarkt in Meppel lopen. Dat kan weleens verboden worden.

Mensen met de fiets die door de weekmarkt in Meppel lopen. Dat kan weleens verboden worden. Foto: Martijn Bijzitter

De gemeente Meppel komt met een nieuwe APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is heel kort gezegd het wetboek voor de gemeente. Iedere gemeente heeft er een en wat er in staat verschilt per gemeente.

De huidige APV is achterhaald. In de tussentijd is de wet- en regelgeving namelijk veranderd in Nederland en hebben boa’s meer bevoegdheden gekregen.

En qua verkopers op straat? De gemeente gaat het verbieden om in bepaalde gebieden te flyeren, enquêtes te houden en producten aan te bieden.

Fietsen in de stad

Een andere klacht gaat over mensen die met de fiets in het centrum te vinden zijn. Bijvoorbeeld tijdens de weekmarkt op donderdag. En dan gaat het niet over fietsen in de stad, dat mag tijdens winkeltijden sowieso niet. „We zien geregeld mensen boodschappen doen met de fiets aan de hand”, zegt marktmeester Bennie Mulder. „Dat is een ergernis, zowel voor de kraamhouder als de klanten.” Iemand met een fiets heeft meer ruimte nodig.

Ook daar komt een nieuwe regel voor. Het wordt verboden om op bepaalde tijdstippen met een fiets of bromfiets op locaties te komen die publiek trekken. Bijvoorbeeld een markt of een kermis. Met de fiets aan de hand door de stad lopen, levert ook frustratie op tijdens drukke winkeldagen of bij evenementen als Donderdag Meppeldag. Maar daar gaat dit verbod waarschijnlijk niet voor gelden. Volgens een medewerker van de gemeente is het niet waarschijnlijk om dit voor de hele binnenstad te gaan doen, maar kan dat prima voor de weekmarkt.

Er is één ‘maar’ bij deze nieuwe regel. Het verbod moet wel vooraf kenbaar worden gemaakt aan de bezoekers van het terrein, via een bord bijvoorbeeld.

Er komt ook een nieuwe regel voor het parkeren van fietsen. Het wordt verboden om fietsen en bromfietsen tegen panden aan te zetten, als de eigenaar heeft aangegeven dit niet te willen. Met het opnemen van deze regel in de APV kan de gemeente voortaan ingrijpen.

Ballonnen

Een gewone oktoberdag in 2016. Op het schoolplein van kindcentrum De Akker wordt een feestje gevierd, want de talentenklas bestaat dan vijf jaar. Om dat te vieren laten alle leerlingen een paarse ballon los. Alle leerlingen behalve Timo Roozen, dan negen jaar. Hij laat de ballon niet los. Slecht voor de natuur en dieren, vindt hij. Zijn statement krijgt internationale aandacht.

Het leidt er in Meppel toe dat er een verbod komt op het oplaten van een (wens)ballon of het in de lucht brengen ervan. Vorig jaar besloot de gemeenteraad het verbod op te nemen. Overigens werd er daarvoor al bij vergunningsaanvragen aangegeven dat het gebruik van ballonnen niet gewenst is in Meppel.

Lachgas

Dan is er nog een andere ballon. Lachgas. Het wordt verboden om op een openbare plaats lachgas recreatief te gebruiken. De gemeente Meppel strijdt al langer tegen lachgas. Voor de regio Zuidwest-Drenthe heeft de gemeente het beleid gemaakt.

De gemeente ziet in het gebruik en de handel van lachgas een groeiend maatschappelijk probleem. Het vindt dat de huidige regelgeving te weinig mogelijkheden biedt om het tegen te gaan. Met het verbod in de APV krijgen boa’s meer handvatten om effectiever op te kunnen treden en te zorgen dat de overlast door lachgas beperkt kan worden.

Toch geldt er voor het lachgasverbod in Meppel een grote ‘maar’. De volledige regel eindigt namelijk met ‘indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.’ En dus moet handhaving aan kunnen tonen dat er sprake is van overlast.

Daarnaast kan de gemeente bepaalde plekken aanwijzen waar een verbod komt. En dat kan het zelfs doen voor bepaalde tijden. Denk aan een uitgaansavond in de stad. Als blijkt dat er dan veel gebruik wordt gemaakt van lachgas, kan de gemeente voor de uitgaansavonden een verbod instellen in het centrum.

Lees ook

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu