Verdacht bedrijf aast op 't Haantje

Biovergister Coevorden. Foto Archief DvhN

Een strafrechtelijk onderzoek naar de biovergister in Coevorden weerhoudt eigenaar BBE Biogas in Amersfoort er niet van pogingen te ondernemen om een soortgelijke installatie in 't Haantje over te nemen.

De politie deed vlak voor kerst een inval bij zowel de biovergister in Coevorden als bij Henk Nijman, eigenaar van BBE Biogas. Dit bedrijf huurt de installatie in Coevorden van de gebroeders Vroege. Onder leiding van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie, dat complexe milieucriminaliteit onder de loep neemt, loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf aan het Alte Picardiekanaal.

Frauduleuze praktijken
BBE Biogas wordt ervan verdacht stelselmatig mest van elders te hebben aangevoerd om de installatie te laten draaien. De gemeente Coevorden constateerde dat deze frauduleuze praktijken ondanks herhaaldelijk waarschuwen doorgingen, reden om over te gaan op het innen van een dwangsom van 25.000 euro.

Ondanks deze juridische strijd zit dezelfde gemeente een dezer dagen aan tafel met Nijman om over de vergister in 't Haantje te praten. Nijman wil volgens een woordvoerster zijn plannen voor 't Haantje toelichten. Aan tafel zit in ieder geval ook een vertegenwoordiger van RUD Drenthe, belast met handhaving op het gebied van milieuwetgeving. Deze instantie controleert ook de vergister in Coevorden.

Juridisch gevecht
Rond de biovergister in 't Haantje is eveneens een juridisch gevecht gaande. Toen de broers Albert-Jan en Geert Hazelaar enkele jaren geleden begonnen met de installatie bij hun boerderij in 't Haantje was er geen vuiltje aan de lucht. De broers konden stroom opwekken door mest en maïs te vergisten. Ook het bosbad in 't Haantje spon er garen bij, want met restwarmte werd het zwemwater verwarmd tot bijkans tropische temperaturen. Albert-Jan was er kind aan huis: in 2012 zwom hij zijn 38ste zwemvierdaagse in het bad.

Het was mede daarom een hard gelag dat de installatie, onder leiding van Schücking Energy Group in Enschede, al een jaar later failliet ging. Groengas nam de boel over, maar de vergister trad vanwege fikse ruzies en bedreigingen over en weer nooit meer in werking.

Ontmanteling
Beide partijen troffen elkaar afgelopen zomer voor de rechter. De broers drongen toen aan op ontmanteling van de vergister en 15.000 euro aan achterstallige penningen, terwijl Groengas op zijn beurt 5 miljoen euro schade zei te hebben geleden. Het kan nog jaren duren voordat er duidelijkheid is in deze kwestie.

Maar de situatie verandert als BBE Biogas de vergister in 't Haantje overneemt, verwacht Albert-Jan Hazelaar. BBE Biogas en Groengas zouden dan een deal sluiten over verdere afwikkeling van deze affaire. Volgens Hazelaar kan de installatie nog steeds op de oude vergunning draaien. ,,Die hoeft niet opnieuw aangevraagd te worden. Maar aan de biovergister zelf moet heel wat gebeuren om die weer op gang te brengen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu