Verpleeghuizen willen meer vrijheid voor demente ouderen

De verpleeghuizen van de Saxenburgh Groep gaan minder vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen bij mensen met een ernstige vorm van dementie. Dat zegt Marianne Dijkhuis, specialist ouderengeneeskunde.

Maatregelen uit voorzorg

De zorggroep heeft ouderenzorgcentra in onder meer Coevorden, Ommen en Hardenberg. Specialist Dijkhuis legt uit dat op bepaalde verpleegafdelingen met zwaar demente mensen volgens de wet individuele maatregelen mogen worden genomen die een bewoner in de vrijheid beperken of de privacy aantasten. ,,Dat gebeurt meestal uit oogpunt van veiligheid.”

De arts vertelt dat er een hele reeks van vrijheidsbeperkende maatregelen bestaan. Er zijn bewoners die zorgpyjama's dragen. Die kunnen ze niet zelf uittrekken. ,,Zorgpyjama’s zijn vooral voor mensen die hun incontinentiemateriaal weghalen en dan in een nat bed komen te liggen”, zegt Dijkhuis. ,,Ook komt het voor dat ouderen in een rolstoel zitten met een blad ervoor. Ze kunnen daardoor niet zelf opstaan. We doen dat bij demente bewoners die vergeten zijn dat ze niet of nauwelijks meer kunnen lopen.”

Kritisch kijken

De specialist ouderengeneeskunde vindt dat er kritischer moet worden gekeken of de maatregelen echt nodig zijn. ,,Ik denk dat we te voorzichtig. We zijn te bang dat iemand valt en iets breekt. Negen van de tien keer heeft een val geen grote gevolgen. Samen met alle medewerkers gaan we nog scherper letten of een vrijheidsbeperkende maatregel echt nodig is. Dat betekent dat gekeken wordt naar oplossingen die minder ingrijpend zijn voor een bewoner. Ook dementerende ouderen hebben recht om regie over hun eigen leven te houden. Vrijheid en privacy dragen ook voor deze mensen bij aan de kwaliteit van leven.”

Dijkhuis zegt dat vrijheidsbeperkende maatregelen bij de verpleeghuizen van Saxenburgh nu al weloverwogen worden genomen. ,,Het wordt altijd per bewoner beschreven en geëvalueerd of het nog echt nodig is. Wij scoren in vergelijking met andere verpleeghuizen gemiddeld als het gaat om vrijheidsbeperking. Het kan dus beter. Binnen onze zorggroep is afgesproken dat we daar ons het komend jaar gericht voor inzetten.”

Scholing

Medewerkers krijgen extra scholing. ,,Ook willen we de familie de mogelijkheid bieden om aanwezig te zijn bij ons overleg over de behandeling van een bewoner, zodat we samen bewust afwegingen kunnen maken over vrijheidsbeperkende maatregelen.” Vandaag wordt in Zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden de inspiratiedag ‘Samen op weg naar vrijheid’ gehouden voor alle verpleegkundigen en verzorgenden, en artsen van de verpleeghuizen. Dat is de aftrap van het project.

Nieuws

menu