Verschillende vormen speciaal onderwijs onder één dak in Assen

Opening De Trampoline, onderwijskundig expertisecentrum voor jonge kinderen. wethouder Maurice Hoogeveen (onderwijs) de officiële opening. Hij onthult een kunstwerk gemaakt door de kinderen van de school.

Een school voor jonge kinderen, waar verschillende vormen van speciaal onderwijs samenwerken. Het gebeurt sinds dit schooljaar op De Trampoline in Assen.

De Trampoline is een onderwijskundig expertisecentrum voor kinderen van 4 tot 7 jaar oud. Het biedt speciaal onderwijs aan kleuters uit Noord- en Midden-Drenthe. De kleutergroepen van drie scholen zijn ondergebracht in één gebouw. Een bijzondere constructie, zo erkent directrice Catharina Hoiting. ,,Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden, maar niet vaak op deze manier.”

In het gebouw MFA Het Schakelveld in Assen zitten de kleuters van de Meander, De Aventurijn en W.A. Van Lieflandschool. ,,We hebben het speciaal basisonderwijs, de zogeheten cluster 3-kinderen met een licht verstandelijke beperking en de cluster 4-kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen samen kunnen voegen. Zo kunnen we elkaars expertise gebruiken.”

Geen grens

En dat is belangrijk, vindt ook leerkracht Marga Hoekman. ,,Kinderen op jonge leeftijd laten zich niet makkelijk in hokjes stoppen. Hier kunnen we ze in een kleinere setting extra ondersteuning bieden. En elkaar helpen.”

De kinderen zijn op school op leeftijd ingedeeld en zo weinig mogelijk op beperking. Ze krijgen hetzelfde onderwijs als in een reguliere kleuterklas.

,,De grens tussen het speciaal basisonderwijs en de cluster 3 en 4-scholen is vaak heel dun. Daarom willen we die grens weghalen. We willen één zijn”, voegt Hoiting toe.

Terugstroom als belangrijk doel

Eind groep twee maken ze de afweging waar het kind naar groep drie gaat. ,,Dat kan op een school voor speciaal onderwijs zijn, maar ook in het reguliere onderwijs.”

En die terugstroom naar het reguliere onderwijs is volgens Hoiting een belangrijk doel. ,,Maar alleen als het echt goed is voor het kind.”

De officiële opening was gisteren, maar sinds augustus staan de deuren van de school al wagenwijd open. Hoekman merkt in haar klas dat het samenbrengen van de drie scholen werkt. ,,Ik heb nu al dat ik moet opzoeken in de leerkrachtenmap of een kind uit cluster 3 of 4 komt. En dat is precies wat we willen: weg met die stempeltjes.”

Nieuws

Meest gelezen

menu