Vertraagd Nije Daip op achterstand

Foto: Archief DvhN

Bouwproject Nije Daip in Nieuw-Buinen begint 2016 met een lichte achterstand op schema. Die kan echter aanzienlijk oplopen.

Bouwproject Nije Daip in Nieuw-Buinen begint 2016 met een lichte achterstand op schema. Die kan echter aanzienlijk oplopen.

Stroomversnelling
De oorzaak is vertraging van de legalisatie van de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) in het kader van het project Stroomversnelling. Dat is een landelijk project dat gedateerde naoorlogse huurwoningen promoveert tot zogenoemde nul-op-de-meterwoningen.

De crux van Stroomversnelling is dat het project zichzelf moet financieren. Hetzelfde bedrag dat huurders kwijt waren aan nutsbedrijven gaat, nadat de woning energieneutraal is gemaakt, in een spaarpot van de wooncorporatie. Uit die pot wordt de renovatie van weer een volgende trits woningen bekostigd. Voor wooncorporaties die EPV mogen heffen, moet formeel echter wel de wet nog worden aangepast. Dat had dit jaar al gebeurd moeten zijn, maar de behandeling staat nu pas voor januari op de agenda.

Financieel risico
Wooncorporatie Lefier wacht dat moment met spanning af. Zonder wetswijziging staat de volgende fase van het plan om in totaal 119 huurwoningen in Nieuw-Buinen in een warme jas te wikkelen, op losse schroeven. Lefier wil daar zo'n twaalf miljoen euro in pompen. Renovatie van de eerste dertig woningen is op een oor na gevild.

Omdat die fase vóór de wetswijziging is uitgevoerd, loopt Lefier daar financieel risico. Dat kan de wooncorporatie zich niet permitteren met de overige 89 woningen die op de lijst staan. ,,Wordt die wet niet aangepast dan kunnen we de EPV niet innen en moeten we ons herbezinnen hoe we het gaan aanpakken'', legt projectleider Willem de Groot van Lefier uit. De bewoners van de dertig huizen die al zijn opgewaardeerd, krijgen binnenkort een enquêteformulier waarop ze hun eerste bevindingen kenbaar kunnen maken.

'In de startblokken'
In de 89 nog op te knappen woningen hoopt Lefier begin volgend jaar een inventarisatie te maken. Zodra de wet is aangepast worden de bewoners voorgelicht. De Groot schat dat op z'n vroegst rond de bouwvak een begin kan worden gemaakt met het energieneutraal maken van de 89 woningen. ,,We staan in de startblokken. Het wachten is op het startschot.''

Sloop
In totaal tachtig woningen in de wijk zijn inmiddels gesloopt. Er is met het oog op vandalisme door Lefier extra druk op sloopbedrijven gezet de laatste blokken nog voor de jaarwisseling met de grond gelijk te maken. De tachtig gesloopte woningen maken plaats voor 22 nieuwe, waardoor ruimte ontstaat voor licht, lucht, groen en het 900 meter lange kanaal waaraan Nije Daip zijn naam dankt. Van de 22 nieuwe huurwoningen – kosten 3,2 miljoen euro – zijn er vijf klaar. Lefier ligt daarmee op schema. Pas na de bouwvak zal de schop de grond in gaan voor de volgende zeventien woningen, verwacht De Groot. Rond de volgende jaarwisseling moeten de woningen worden opgeleverd.

Lees ook

Nieuws

menu