Verzekeraar Zilveren Kruis boos over ‘voorbarig’ besluit Treant bevallingen te stoppen

Fotomontage: André Broere

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft de Treant Zorggroep dringend verzocht de verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen niet te sluiten en het besluit in ieder geval uit te stellen.

Volgens Zilveren Kruis is het niet nodig nu al zo’n vergaand besluit te nemen. ,,We hebben Treant verzocht nog alternatieven te onderzoeken en samenwerking met andere ziekenhuizen te zoeken’’, zegt woordvoerder Christine Rompa.

Samenwerking

Voor het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal had Treant de samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis Groningen moeten zoeken, vindt Zilveren Kruis. Voor Bethesda Hoogeveen waren er ook meer opties, vindt de verzekeraar, die de belangrijkste financier is van de ziekenhuisgroep. ,,Wij vinden dat voor onze verzekerden alle opties onderzocht moeten worden om acute verloskunde in Hoogeveen open te houden’’, zegt Rompa.

,,Wij hebben het ziekenhuis daarvoor geadviseerd een onafhankelijke partij alternatieven te laten onderzoeken, waaronder ook samenwerking met andere ziekenhuizen in de wijde omgeving. Wij hebben helaas geen objectieve inhoudelijke vergelijking ontvangen van verschillende scenario’s. Het ziekenhuis heeft helaas anders besloten.’’

Op zich genoeg

Volgens Rompa zijn de 8,8 kinderartsen die Treant nu heeft op zich genoeg om op twee locaties acute verloskunde open te houden. ,,Het had misschien ook alleen doordeweeks gekund. In ieder geval hebben we aangedrongen andere opties te onderzoeken en is dat voor zover wij weten niet gebeurd.’’

Topvrouw Carla van de Wiel van Treant noemt de reactie van Zilveren Kruis ‘tendentieus’. Ze wijst erop dat 8,8 kinderartsen weliswaar genoeg zouden zijn voor alleen acute verloskunde, maar die kinderartsen moeten nog veel meer doen. ,,De zorgverzekeraar gaat er gemakshalve aan voorbij dat er ook nog kinderartsen nodig zijn voor 14.000 polibezoeken en 2.350 opnames van kinderen per jaar. Om deze zorg te kunnen bieden hebben we meer dan 8,8 kinderartsen nodig.’’

Aderlating

De gemeente Stadskanaal noemt het besluit een ‘aderlating’. De gemeente heeft alleen formeel niets te zeggen over medische zorg, dat is een taak van de rijksoverheid en de zorgverzekeraars. Wethouder Francis Boen van Stadskanaal zegt ernstig teleurgesteld te zijn. ,,We hebben steeds aangegeven het belangrijk te vinden een ziekenhuis met volwaardige zorg, dus met alle specialismen te hebben. We wisten dat besluitvorming hierover in de pijplijn zat. Niet wélk besluit. Dus je houdt hoop op behoud van de afdelingen. Tegelijkertijd gaan wij er niet over, het is aan Treant. Dat maakt het lastig.”

Felle bewoordingen

Advocaat Hans Klopstra, fractievoorzitter van de VVD in Stadskanaal, liet voor de gemeenteraadsverkiezingen in felle bewoordingen weten tegen de plannen te zijn. Hij noemt het nu genomen besluit ,,een dramatische voorbode voor wat Stadskanaal te wachten staat’’.

Volgens Klopstra was sluiting van de verloskunde wegens een tijdelijk tekort aan artsen nog te pruimen geweest, maar wijzen de plannen van Treant voor een nieuw te bouwen operatieziekenhuis ergens in Drenthe erop dat het Refaja verder afgebouwd dreigt te worden.

Hoogeveen vreest voor Bethesda

Vanuit Hoogeveen druppelen ook woedende en geschrokken reacties binnen. In het Bethesda was nog hoop op een alternatief plan van verloskundigen waarbij tijdelijk met minder kinderartsen gewerkt wordt.

Wethouder Erwin Slomp van Hoogeveen noemt het besluit ‘volstrekt onacceptabel’ en vreest voor het voortbestaan van het Bethesda. ,,Met het weghalen van deze zorg zet Treant de toekomst van Bethesda op het spel. Dat vinden we als college volstrekt onacceptabel’’, schrijft Slomp in een persverklaring. ,,We hebben, in de vele gesprekken die we met Treant gehad hebben de afgelopen tijd, er steeds op aangedrongen Bethesda te behouden als volwaardig ziekenhuis.’

Het Hoogeveense college zegt de komende tijd alles te doen om te voorkomen dat het voorgenomen besluit geëffectueerd wordt. Slomp: ,,Daarbij betrekken we alle partners en natuurlijk ook de inwoners van onze en omliggende gemeenten.’’

Nieuws

menu