De Hunebed Highway. De één vindt de naam geweldig, de ander verafschuwt het. Maar wat brengt de titel Drenthe na vijf jaar? 'Het gaat nog te langzaam'

Hein Klompmaker (links) en Henk Klaver langs 'hun' Hunebed Highway nabij Dalen.

Hein Klompmaker (links) en Henk Klaver langs 'hun' Hunebed Highway nabij Dalen. Foto: Jan Anninga

Het werd vijf jaar geleden ontvangen met een mengeling van scepsis en enthousiasme: de N34, de autoweg tussen Overijssel en De Punt, kreeg de bijnaam Hunebed Highway. Initiatiefnemers Hein Klompmaker en Henk Klaver blikken terug.

De naam klinkt als een klok, vooral buiten Drenthe, maar verder is de Hunebed Highway na vijf jaar nog weinig ontwikkeld. Wie bijvoorbeeld over de 75 kilometer lange N34 rijdt ziet her en der weliswaar borden staan met die klinkende naam maar hunebedden, de oer-attractie op de Hondsrug, zijn langs de weg niet zichtbaar. Ook opvallende verwijzingsborden naar de locaties van de 5000 jaar oude stenen grafmonumenten op de Hondsrug ontbreken.

Henk Klaver, promotor van de Hunebed Highway, geeft toe dat de Businessclub, waarvan hij zelf ook deel uitmaakt, in dat opzicht in gebreke is gebleven. ,,We hebben beginnersfouten gemaakt. Er zijn inderdaad onvoldoende richtinggevende elementen op de weg. De verwijzing naar de hunebedden is zwaar onvoldoende. De vraag is nog steeds, hoe we de mensen van de weg af krijgen. We hebben weliswaar een goed beeldmerk, maar de inhoud moeten we beter bij de mensen zien te brengen”, erkent de Emmenaar. De Businessclub is het platform van ondernemers dat het gebied rondom de N34 op toeristische en recreatieve wijze stimuleert.


Hein Klompmaker, voormalig directeur van het Hunebedcentrum in Borger, en bedenker van de ludieke naam, onderschrijft de woorden van Klaver. Maar hij wijst ook op een onvoorziene omstandigheid die voor een vertraging in de toeristische ontwikkeling van de Hunebed Highway heeft gezorgd. ,,Het coronavirus heeft de dynamiek er uit gehaald”, is de stellige overtuiging van Klompmaker. ,,Er is nog veel te doen”, voegt hij er onmiddellijk aan toe.

‘Het gaat nog langzaam’

,,De weg moet verwijzen naar een prachtig achterland. Dat achterland moet zich profileren. Dat betekent onder meer dat de afslagen naar de hunebedden en andere attracties geprononceerd moeten worden.” Volgens Klompmaker zijn er al wel spin offs van de Hunebed Highway, zoals speciale menu’s, dranken (likeur) en Hunebed Highway tours. ,,Maar het gaat nog heel langzaam”, moet ook Klompmaker bekennen.

,,We willen graag meer toeristen op de Hondsrug, maar we beseffen tegelijkertijd dat het niet direct storm zal lopen.” Klompmaker vindt dat geprobeerd moet worden meer Duitsers te verleiden tot een overnachting op de Hondsrug. ,,Veel Duitse toeristen rijden over de Hunebed Highway naar de Waddeneilanden. Als ze hier zouden overnachten betekent dat een leuke toevoeging op hun vakantie. Trouwens, het begrip Hunebed Highway zorgt buiten Drenthe meer voor een glimlach op de lippen dan in Drenthe zelf.”

De slogan attendeert de rest van Nederland op Drenthe

Ook de oud-politicus en journalist Klaver onderschrijft dat er op de Duitse markt nog kansen liggen. ,,Die moeten wij met elkaar professioneler bewerken. Op een parkeerplaats in Drouwenerzand heb ik gezien dat het aantal Duitse nummerborden is gegroeid.” Maar of de promotie van de Hunebed Highway leidt tot een toename van het aantal toeristen op de Hondsrug kan Klaver niet zeggen.

,,We hebben ook geen nul-meting gedaan vijf jaar geleden. En meer overnachtingen? Dat hebben we ook niet concreet opgeschreven.” De Emmenaar gaat er wel prat op dat de initiatiefnemers met de slogan in staat zijn gebleken de rest van Nederland te attenderen op het oeroude en attractieve oostelijk deel van Drenthe.

Hoe verder?

Klaver beseft overigens maar al te goed dat voor de verdere ontwikkeling van de toeristische infrastructuur niet achterover kan worden geleund. ,,We moeten ook de tijd krijgen om iets op te bouwen. We zijn nu vijf jaar aan de slag, er is nog veel te doen”. Zo wil hij graag het aantal leden van de Businessclub – momenteel 65 – uitbreiden. Ook ziet hij een rol weggelegd voor het onderwijs en die betrekken bij de verdere promotie van het beeldmerk.

Verder wil hij verder praten met de provincie om te onderzoeken of er nog meer mogelijkheden zijn om de N34 onder de aandacht te brengen dan alleen met de bestaande bordjes. ,,Zie het als een kleurplaat”, gebruikt Klaver de promotie als metafoor, ,,de eerste kleuren staan in het gebied, maar we moeten voortdurend blijven doorkleuren.”

Ondernemers en overheid willen Hondsrug beter op de kaart zetten

In 2018 werd de N34 gedoopt tot Hunebed Highway, een afgeleide van de legendarische Route 66 in de Verenigde Staten. De speciaal daarvoor opgerichte Businessclub streeft ernaar om samen met het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen de Hondsrug nog beter op de kaart te zetten. ,,Bovendien”, aldus Henk Klaver, ,,had het ook te maken met de groeiambitie van de provincie om de toeristische sector als economische pijler (met een jaarlijkse omzet van ruim 1 miljard) te laten groeien. Doel van het verhogen van het toeristisch bezoek aan dit gebied is om meer omzet te maken en geld te verdienen.”

Gedeputeerde Henk Brink onthulde in 2018 het eerste blauwrode Hunebed Highway-bord. Dat deed hij samen met voormalig staatssecretaris Mona Keijzer, die speciaal naar Drenthe kwam om de ‘doopplechtigheid’ extra luister bij te zetten. De naamsbekendheid in den lande steeg tot grote hoogte. De media doken er bovenop. De initiatiefnemers werden min of meer overvallen door die buitengewone belangstelling. ,,Het overkwam ons”, zegt Klaver, ,,dat hadden wij niet verwacht. De naam bekt natuurlijk goed en buiten Drenthe heeft het bij veel anderen nieuwsgierigheid gewekt. Ik kreeg pas nog uit Limburg zelfs een verzoek om een lezing te houden over ‘hoe je van een gewone weg een themaweg kunt maken’.”

Hein Klompmaker houdt aan de naam ook minder goede herinneringen over. ,,Ik ben in het begin, zo’n zeven jaar geleden, bedreigd toen ik met die naam naar buiten kwam. ‘De N34 mocht geen Amerikaanse naam krijgen’, vonden onbekenden. Ik kreeg onder andere mailtjes met teksten als ‘Ik weet waar jij de hond uitlaat…’ Nou had ik toevallig geen hond, maar het is wel intimiderend. Dat heeft een paar maanden geduurd. Gelukkig is het voorbij, maar ik ben ook al een aantal jaren geen directeur meer van het Hunebedcentrum in Borger.”

De ‘Amerikaanse’ naam van de N34 heeft volgens Klompmaker wel draagvlak onder de inwoners van het gebied. ,,In Borger zeggen ze dat ze he van de toeristen moeten hebben. Maar goed, dat is natuurlijk geen 100 procent, maar je kunt het ook nooit voor iedereen goed doen.”