Vijf scenario's als raad 'ja' zegt tegen FOC

FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

De gemeenteraad van Assen beslist donderdagavond of de plannen voor een Factory Outlet Center (FOC) doorgezet mogen worden. Wat gebeurt er bij een ja?

De gemeenteraad van Assen beslist donderdagavond of de plannen voor een Factory Outlet Center (FOC) doorgezet mogen worden. Wat gebeurt er bij een ja?

De raad buigt zich over het volgende voorstel van B en W: ‘Zijn er voldoende argumenten om het realiseren van een FOC Assen op de beoogde locatie mogelijk te maken door het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure?' Kortom: de eventuele ‘ja' van de raad is slechts de tweede hindernis die de initiatiefnemers tegenkomen.

Hoe zit het ook alweer?

Hindernis één
Allereerst moesten de initiatiefnemers het college van B en W overtuigen. Vorig jaar ondertekenden deze twee partijen na verkennende onderzoeken en gesprekken een intentieovereenkomst. Daarna werden allerlei onderzoeken in gang gezet. Naar de invloed van een FOC op de omgeving, werkgelegenheid, duurzaamheid en binnenstad. Die onderzoeken werden eind vorig jaar afgerond en toen kon de gemeenteraad een mening vormen.

Hindernis twee
De gemeenteraad stemt vanavond of de initiatiefnemers hun plan verder vorm mogen geven. Kortom: bij een ja wordt vanaf morgen gewerkt aan het bestemmingsplan. Stemt de raad tegen: dan gaat er een streep door een FOC in Assen. De vergadering begint om 19.00 uur en is live te volgen via deze website.

Hindernis drie
Stemt de gemeenteraad in, dan wordt de provincie Drenthe gevraagd de omgevingsvisie en verordening aan te passen. Want op de beoogde plek mag op dit moment geen winkelcentrum uit de grond worden gestampt. Of het bestuur van de provincie Drenthe meewerkt, is nog lang niet zeker, de Provinciale Staten zijn verdeeld.

Hindernis vier
Eind dit jaar moet de gemeenteraad instemmen met een bestemmingsplanwijziging om een FOC mogelijk te maken. Alleen als de plannen van de investeerders in het plaatje passen, stemt de raad in. Dat is de laatste politieke stap voor de investeerders.

Hindernis vijf
De tegenstanders van een FOC, vooral de middenstad, kunnen de beslissing van de gemeenteraad aanvechten bij de Raad van State. Dit traject kan een half jaar duren. Pas als de Raad van State de bezwaren verwerpt, kunnen de investeerders ook daadwerkelijk aan de slag met de bouw van een Factory Outlet Center.

Nieuws

Meest gelezen

menu