Vijf vragen over het Kindpakket

In Midden-Drenthe is vorige week besloten het Kindpakket in te voeren. Een regeling voor kinderen uit arme gezinnen.

Wat is het Kindpakket?
Het Kindpakket is een verzameling van regelingen voor arme kinderen zodat ze kunnen sporten, muziekles kunnen nemen of een bijdrage voor een schoolreisje krijgen. In de gemeente Midden-Drenthe wordt ook gekeken of particuliere initiatieven een plek kunnen krijgen in het Kindpakket. Zoals de Stichting Jarige Job, die zorgt dat kinderen een verjaardagscadeau krijgen.

Voor wie is het bedoeld?
Voor kinderen die in armoede leven. De definitie hiervan is dat een gezin het moet doen met een minimuminkomen of met een bedrag tot 120 procent van het minimuminkomen. Daar vallen bijstandsgezinnen onder, maar ook gezinnen waarin de ouders werken maar weinig verdienen. Bijstandsgezinnen weten de weg naar de regelingen voor kinderen meestal wel te vinden, doordat er bij de aanvraag van bijstand op wordt gewezen. Gezinnen zonder bijstand weten vaak niet dat ze een bijdrage kunnen krijgen voor schoolreisjes of andere activiteiten, en er heerst een taboe op om hulp te vragen.

Waarom nu?
De Kinderombudsman constateerde dat er bijna evenveel kinderen opgroeien in armoede zonder bijstandsuitkering als met. Een soort ‘vergeten’ groep van wie ouders een baan hebben, maar weinig verdienen. Leraren in Midden-Drenthe merken dat kinderen afzien van een activiteit omdat er thuis geen geld voor is. De fracties in Midden-Drenthe vinden dit jammer, omdat er bijzondere bijstand beschikbaar is maar niet wordt gebruikt.

Wat is het verschil met de bestaande regelingen?
Het enige verschil is dat de regelingen in het Kindpakket gebundeld worden, en dat ze makkelijker te vinden zijn op bijvoorbeeld de website van de gemeente. Bovendien wordt er voortaan actief gewezen op het bestaan van het Kindpakket met folders op plekken waar veel ouders komen zoals sportkantines, kerken en sozen. De gemeenteraad in Midden-Drenthe hoopt dat de bijzondere bijstand op deze manier toegankelijker wordt.

Helpt dat?
Het lijkt wel zo. In de gemeente Hoogeveen is sinds eind vorig jaar ook een Kindpakket. De start was een actie in december waarbij kinderen gratis mochten zwemmen in zwembad De Dolfijn. Daar werd in de eerste twee dagen gebruik van gemaakt door 1350 kinderen, terwijl het normale bezoekersaantal rond die tijd op 700 ligt. In Hoogeveen leven zo’n 1500 kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu