Vijftien Drenten doen hun zegje: N34 deels verdubbelen of niet?

Hoe denkt Drenthe over de plannen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen? Voor- en tegenstanders krijgen woensdagavond nogmaals de kans hun zegje te doen bij de provincie.

De plannen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen kennen voor- en tegenstanders, maar de laatste groep laat zich wel veel vaker horen.

De plannen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen kennen voor- en tegenstanders, maar de laatste groep laat zich wel veel vaker horen. Foto: Harry Tielman

De griffie verwacht dat circa vijftien mensen inspreken, maar dat kunnen er meer worden. Hoe de verhouding tussen voor- en tegenstanders zal zijn is niet helemaal duidelijk, maar het betreft volgens een woordvoerder zowel omwonenden, die vaak tegenstander zijn, als ondernemers, die graag een snellere wegverbinding tussen Emmen en Groningen willen.