Vijftien Drenten doen hun zegje: N34 deels verdubbelen of niet?

Hoe denkt Drenthe over de plannen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen? Voor- en tegenstanders krijgen woensdagavond nogmaals de kans hun zegje te doen bij de provincie.

De plannen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen kennen voor- en tegenstanders, maar de laatste groep laat zich wel veel vaker horen.

De plannen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen kennen voor- en tegenstanders, maar de laatste groep laat zich wel veel vaker horen. Foto: Harry Tielman

De griffie verwacht dat circa vijftien mensen inspreken, maar dat kunnen er meer worden. Hoe de verhouding tussen voor- en tegenstanders zal zijn is niet helemaal duidelijk, maar het betreft volgens een woordvoerder zowel omwonenden, die vaak tegenstander zijn, als ondernemers, die graag een snellere wegverbinding tussen Emmen en Groningen willen.

Provinciale Staten hebben de bijeenkomst belegd. Die is nodig om in december een gefundeerd besluit te nemen over de volgende stap in de besluitvorming: een milieuonderzoek naar de gevolgen van de gedeeltelijke verdubbeling van het wegdeel tussen Emmen en De Punt. De plannen voorzien ook in een ongelijkvloerse kruising bij Gieten, waar het verkeer nu nog vaak vaststaat. Dit onderdeel is veel minder omstreden dan de gedeeltelijke verdubbeling.

Lagere maximumsnelheid

De provincie heeft eerder al 87 zienswijzen ontvangen. Voor het overgrote deel betreft het brieven van natuur- en milieuorganisaties en van particulieren die vrezen dat de gedeeltijke verdubbeling ten koste gaat van natuur en landschap, dat de weg er echt niet veiliger op wordt en dat de provincie beter de maximumsnelheid kan verlagen en met middengeleiders het inhalen op de weg onmogelijk kan maken.

De bijeenkomst woensdagavond vindt digitaal plaats, de meeste insprekers doen via de computer hun zegje. Een deel van hen mag nog naar de Statenzaal komen. Vijf insprekers hebben hun bijdrage al schriftelijk geleverd.

Emmen wil goede verbinding met Groningen

De tegenstanders hebben dus al vaak van zich laten horen, de voorstanders wat minder. Uitzondering is ondernemersvoorzitter Herman Idema uit Emmen, die vindt dat de gedeeltelijke verdubbeling belangrijk is om zijn stad goed met Groningen te verbinden. Daarnaast zijn er veel ‘gewone’ automobilisten, die hopen dankzij de gedeeltelijke verdubbeling veiliger te kunnen inhalen op de N34.

Een meerderheid van Provinciale Staten is voorstander van de gedeeltelijke verdubbeling, maar onlangs bleek tijdens een vergadering dat de Statenleden lichtelijk nerveus worden van de vele kritische reacties . Bij dit soort projecten laten tegenstanders zich altijd duidelijker horen dan voorstanders, erkent een woordvoerder van de Provinciale Griffie. Maar nog tot maandag 12.00 uur kan iedereen zich melden .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu