Vijftig jaar milieubeweging in Drenthe. 'Er is nog veel te doen'

Een halve eeuw werkt de Natuur- en Milieufederatie (NMF) Drenthe nu aan een betere leefomgeving. Er is nog veel te doen. Hoe moet het verder?

NMF Drenthe ontstond toen de ruilverkavelingen het landschap dreigden aan te tasten. Bijvoorbeeld bij het Andersche diepje wisten de federatie dit te voorkomen.

NMF Drenthe ontstond toen de ruilverkavelingen het landschap dreigden aan te tasten. Bijvoorbeeld bij het Andersche diepje wisten de federatie dit te voorkomen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Waar is het mis gegaan? Ooit liep Nederland voorop in Europa met het beleid voor een schoner milieu en een mooiere natuur. Dat was ook in Noord-Nederland te merken. Natuurgebieden zijn aan elkaar geknoopt, fabrieken als Avebe konden hun afvalwater niet meer straffeloos lozen op het oppervlaktewater. Op tal van plekken is de bodem gesaneerd.

Achterop in Europa