Vleermuizenkolonie de klos in Yde

De monumentale kastanjeboom die vorige week in Yde onverwacht werd gekapt door de gemeente Tynaarlo houdt de gemoederen flink bezig.

De monumentale kastanjeboom die vorige week in Yde onverwacht werd gekapt door de gemeente Tynaarlo houdt de gemoederen flink bezig.

Nadat de eerste klachten vanuit de bevolking kwamen, bemoeit nu ook de politiek (GroenLinks) zich met de kwestie. Een vleermuizenkolonie lijkt de grootste verliezer.

Fractieleider Oscar Rietkerk kan zich niet voorstellen dat de staat van deze kastanje zo slecht was, dat die acuut – en zonder aankondiging c.q. vergunning – tegen de vlakte moest. De boom staat achter Yders Hoes (de voormalige dorpsschool) aan de Norgerweg.

GroenLinks wil van B en W van Tynaarlo weten of het kappen van de boom onderdeel is van de voorlopige koopovereenkomst met de kandidaat-koper van het Yders Hoes. Bovendien stelt de partij dat deze zieke kastanje goed te behandelen was en dat volgens een expertrapport de boom bijzondere waarde had voor de fauna; lees een kolonie gewone grootoorvleemuizen.

Volgens de partij had deze overhaaste beslissing best voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door heel simpel een hek rond de kastanjeboom te plaatsen.

Dorpsbewoner Hannie Jippes deed vorige week al haar beklag.

,,In december 2014 heeft ekologisch bureau Bakker in opdracht van de gemeente een

onderzoek naar de deze vleermuizenkolonie gedaan.''

Zij citeert uit dat rapport: ,,De grote boom op de zuidrand van het perceel is een belangrijk element in het leefgebied van de kolonie. Vrijwel alle uitvliegende dieren vliegen eerst naar deze boom alvorens hun weg naar diverse andere locaties te

vervolgen. Deze boom is daarmee beschermd en kan niet zonder ontheffing

worden gekapt. (…) Voor gebruik van de gehele zolder is een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu