Vliegveld rekent op grotere tekorten

Groningen Airport Eelde. Foto DvhN

Groningen Airport Eelde verwacht voor 2016 een fors oplopend verlies. In de begroting rekent het vliegveld op een tekort van ruim 1,2 miljoen euro.

Groningen Airport Eelde verwacht voor 2016 een fors oplopend verlies. In de begroting rekent het vliegveld op een tekort van ruim 1,2 miljoen euro.

Het jaar 2015 wordt naar alle waarschijnlijkheid afgesloten met een verlies van 986.000 euro, ruim 40.000 euro meer dan in de vorige begroting was voorzien. Voor het komende jaar is een toename van het verlies met 281.000 begroot naar totaal 1.226.000 euro. De lagere inkomsten hebben te maken een verminderd aantal vluchten (dus passagiers), het wegvallen van veel lesvluchten en de hogere kosten die het vliegveld moet maken voor veiligheidspersoneel. Dat laatste heeft te maken met de hogere terreurdreiging in het land.

Ten opzichte van vorig jaar verliest Eelde de wekelijkse wintersportvluchten van Transavia naar Salzburg en Innsbruck. Transavia stopt daarnaast met de vluchten naar Tenerife en vermindert de vluchten naar Gran Canaria. In plaats van twee maal per week wordt deze bestemming op de Canarische eilanden nog maar eenmaal per week bevlogen. Het Turkse Dalaman keert daarentegen terug in het schema.

Minder lesvluchten

Ingrijpender is de afname van het aantal lesvluchten. Twee van de drie vliegscholen zijn van Eelde verdwenen, de laatst overgeblevene, KLM Flight Academy, heeft het aantal vluchten drastisch verlaagd. Daardoor beurt het vliegveld minder havengelden.

Groei zat er in 2015 in het aantal ‘uitwijkers'. Vliegtuigen met bijvoorbeeld de bestemming Schiphol die door weersomstandigheden ter plaatse niet konden landen en naar Eelde uitweken. Dat heeft zich het afgelopen jaar enkele malen voorgedaan. Met name de zomerstorm van 25 juli leverde Eelde veel extra landingen op. Maar om als uitwijkvliegveld te fungeren moet de bezetting van bijvoorbeeld de brandweer worden versterkt. Uitwijkers dragen daardoor nog nauwelijks bij aan het bedrijfsresultaat, aldus het vliegveld.

Meer inzet personeel

Door de lijndienst naar Londen Southend vinden de vluchten naar en vanaf Eelde meer gespreid over de dag plaats, hetgeen een grotere inzet van personeel vergt. Bij GAE werken in 2016 totaal 59 personen van wie 16 in deeltijd. Totaal is de formatie 53 fte, niet voldoende om te voorkomen dat met name bij de brandweer afgelopen jaar erg veel overuren werden gemaakt en veel ZZP'ers moesten worden ingehuurd.

Ook op veiligheidsgebied moet het vliegveld in 2016 kosten maken. Zo wordt 40.000 euro uitgetrokken voor de aanschaf van een Explosive Trade Device (ETD). De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid eist de aanwezigheid van dit apparaat, dat sporen van explosieven detecteert. Voor renovatie van de drie sneeuwruimcombinaties is 30 mille begroot.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Vliegveld Eelde
menu