Volop belangstelling voorvergunning Funplaza Casino

De gemeente Hoogeveen voert gesprekken met ondernemers die de opengevallen plek willen innemen van Funplaza Casino. Er is veel interesse voor de vergunning.

Sinds ongeveer twee weken houdt Funplaza de deur van de speelhal in de Grote Kerkstraat dicht. De telefoon wordt niet meer opgenomen en de website van Funplaza Hoogeveen is uit de lucht. Volgens Funplaza Beheer, het moederbedrijf in Breda, is het definitief over en uit voor de Drentse vestiging. ,,Dat besluit is ingegeven door economische redenen. De concurrent zit schuin tegenover ons”, vertelde operationeel manager Herman van Hazendonk, doelend op overbuurman Kiri Casino & Bowling op de hoek Grote Kerkstraat/Schoolstraat.

In haar vergunningenbeleid biedt de gemeente Hoogeveen tot dusver ruimte aan twee gokhallen. Gemeentewoordvoerder Hans Vonk laat weten dat het gemeentebestuur in de sluiting van Funplaza geen aanleiding ziet het beleid te wijzigen. In 2009 ging de eerste vergunning naar Kiri Casino & Bowling van André Kirindongo. Voor de tweede vergunning, die van Funplaza, is volop belangstelling, bevestigt Vonk. ,,Er hebben al diverse geïnteresseerden contact opgenomen. Maar we zijn nog lang niet zover dat we daar nu al mededelingen over kunnen doen.”

Voorzieningen

Zoals dat in andere gemeenten ook gebruikelijk is, onderwerpt Hoogeveen kandidaten voor de vergunning aan een ‘schoonheidswedstrijd’. Vonk meldt dat de gemeente dit keer hetzelfde pad volgt. Belangstellende ondernemers moeten niet alleen aan de wettelijke vereisten voor een speelhal voldoen, hun plannen worden ook beoordeeld op bijvoorbeeld extra voorzieningen voor een bredere doelgroep. Zo runt Kirindongo behalve een gokhal ook een succesvolle bowling. Standaard doorloopt de aanvrager van een vergunning een Bibob-traject. Dat houdt in dat de gemeente de kandidaat laat doorlichten door het landelijk bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Komt er opnieuw een tweede speelhal in Hoogeveen, dan hoeft die zich niet per se in het pand te vestigen waarin Funplaza tot voor kort zat: de vroegere Luxor-bioscoop. Vonk: ,,Het kan in principe ook een andere locatie zijn. De vergunning van Funplaza was niet gekoppeld aan dat pand. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het bestemmingsplan de komst van een speelhal toelaat.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu